Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dagligvarekjeder bruker kontroversielle klimadata

En detaljert oversikt over klimaavtrykket til 500 ulike matvarer, har skapt bølger i Danmark.

KLIMA: Hvor stort klimaavtrykk har de fineste kjøttstykkene av en okse?
KLIMA: Hvor stort klimaavtrykk har de fineste kjøttstykkene av en okse?

Én kilo oksemørbrad har ifølge denstoreklimadatabase.dk et klimaavtrykk på 151,95 CO2-ekvivalenter (CO2e) per kilo kjøtt. Like mye som en biltur fra København til Paris. Hva skjer når flere og flere danske dagligvarebutikker begynner å klimamerke varene sine som en forbrukerveiledning?

Klimadatabasen, som er laget av den grønne tenketanken Concito, er finansiert av Sallinger-fondene, som blant annet eier dagligvarekjedene Føtex, Bilka og Netto. Danske Coop støtter seg også på tallene i klimadatabasen når de fastsetter klimaavtrykkene på varene de selger.

OVERSIKTEN OMFATTER 500 MATVARER, og alt fra brød til frukt og grønt, drikkevarer, godteri, melkeprodukter, flere typer kjøtt og ferdigmat er med. Storfekjøtt kommer i særklasse dårligst ut, og jo mer eksklusivt kjøttet, desto større er klimaavtrykket. Den detaljerte oversikten over hver enkelt matvare, inneholder både direkte og indirekte klimaavtrykk ved produksjon, bearbeiding, emballasje og transport.

APP: Skjermdump av klimaappen til Coop Danmark. Skjermdump fra YouTube
APP: Skjermdump av klimaappen til Coop Danmark. Skjermdump fra YouTube
Annonse

Målet til Concito er at klimadatabasen skal brukes når både bedrifter og husholdninger skal klimaberegne oppskrifter og måltider, og at dagligvarekjedene skal bruke det til å opplyse kundene om klimabelastninga. Det er også et mål at den skal brukes i undervisning.

EN AV DE VITENSKAPELIGE modellene som ligger til grunn for klimadatabasen, er FNs klimapanels GWP100-modell, som regner alle klimagassutslipp om til CO2e. Her finner vi også årsaken til at storfekjøtt kommer dårlig ut med tanke på klimaavtrykk: Kjøtt fra drøvtyggere blir straffet for metanutslipp.

Hadde Concito i stedet brukt modellen GWP*, ville kjøtt fra storfe og småfe, ha kommet ut med helt andre tall. GWP* er laget for å gi oss en mer nøyaktig måte å beregne utslipp av husdyrmetan på, og det er forskere i FNs klimapanel som står bak også denne modellen.

DET GÅR IKKE FRAM I NOEN åpne utredninger fra Concito, hvordan de har kommet fram til klimaavtrykket og hvilke formler de har brukt, når de har vektlagt ulike klimagasser og faktorer. Dermed er det heller ingen som kan vurdere modellen, som er brukt for å komme fram til svarene i klimadatabasen.

Neste artikkel

Profilen: Kuforsvareren