Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dalende jordleiepriser

Nå er det rimeligere å leie jord. Størst er nedgangen på jord til potetdyrking.

Leieprisene på potetjord har gått ned med 79 kroner per dekar. Her fra potetopptak i Lærdal. Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge
Leieprisene på potetjord har gått ned med 79 kroner per dekar. Her fra potetopptak i Lærdal. Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge

Etter flere år med forholdsvis jevn prisstigning i jordleiemarkedet, viser årets jordleieundersøkelse at jordleiepriser for samtlige utleieformål har gått ned fra 2020, skriver Landbruksdirektoratet på sine sider. Det er jordleieprisen på arealer brukt til potetdyrking som har hatt den største reduksjonen, med en prosentvis nedgang på 11,3 prosent, sammenlignet med i fjor. Det er første gang det er en reell reduksjon i leieprisen på potetjord på mange år. Prisen ligger nå på 645 kroner per dekar i gjennomsnitt, med 1500 kroner som høyeste pris i Vestfold og Telemark.

Høyest leiepris er det fremdeles på jord brukt til grønnsaker og bær. I Snitt leies slik jord ut for 961 kroner per dekar i 2021, noe som er en reduksjon på 33 kroner siden i fjor. Den høyeste prisen for grønnsaks- og bærjord finnes i østlandsområdet til 2400 kroner.

Pris på kornjord har holdt seg forholdsvis jevn de siste åra, og gikk kun ned med seks kroner dette året. Nå leies kornjord i gjennomsnitt ut for 367 kroner per dekar, med 1200 kroner som høyeste pris i Trøndelag.

Annonse

Selv om andelen som svarte på undersøkelsen i år er høyere enn i fjor, og årets resultat dermed bør være mer presist, er de forholdsvis store endringene i pris påvirket av at prisene var uvanlig høye i fjor, skriver Landbruksdirektoratet. Resultatene er også sensitive for endringer i kommunene med store areal leiejord.

Neste artikkel

Ser potensialet, men har ikke kapasitet