Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dårligere lønnsomhet med mindre kraftfôr

I høst har NIBIO publisert en rapport som tar for seg økonomien i grasbasert melk- og kjøttproduksjon i Nord-Norge.

Forskerne ved NIBIO har vurdert at melkeproduksjon basert på lav kraftfôrandel, ikke er særlig lønnsomt. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang
Forskerne ved NIBIO har vurdert at melkeproduksjon basert på lav kraftfôrandel, ikke er særlig lønnsomt. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang

Dette kommer fram i en pressemelding på NIBIO sine nettsider. Bakgrunnen for rapporten er at interessen for grasbasert melk- og kjøttproduksjon har fått økt fokus de siste årene, og at det finnes ubrukt potensiale i utmarksressursene i Nord-Norge. Resultatene er basert på driftsgranskinger i jordbruket og data fra tidligere Nibio-prosjekter.

I rapporten har forfatterne sett på hvordan ytelsen vil påvirkes om produsentene legger opp til en kraftfôrandel på mellom null og ti prosent. Det viser seg at en slik reduksjon av kraftfôrbruk vil kunne føre til at melkeytelsen reduseres med mellom 45 og 53 prosent for kyr, og 71 prosent for geit. En slik nedgang i avdrått vil medføre en reduksjon i det totale dekningsbidraget på mellom 28 og 40 prosent. Dette gjelder for gjennomsnittlige melkebruk i Nord-Norge.

Annonse

For produksjoner som allerede bruker lite kraftfôr, vil overgangen kunne bli mer sømløs. Dette gjelder kjøttproduksjon av storfe og sau, som også delvis vil kunne kompensere for tapt inntekt gjennom økt utnyttelse av ledige beitearealer. Forskerne mener at man kan anta at en del produsenter allerede bruker mindre enn ti prosent kraftfôr, og at overgangen for disse derfor ville vært liten.

Det viser seg at priser og tilskudd må øke betraktelig for at produsentene skal kunne ha den samme lønnsomheten i drifta si med redusert kraftfôrbruk. Det finnes et visst merprispotensiale i grasbaserte produkter, fordi mange viser interesse for slike varer, men for kumelk vil den nødvendige prisstigningen være stor for at grasbasert melkeproduksjon skal lønne seg.

Forfatterne av rapporten mener at det er lettere å få til god lønnsomhet i grasfôra kjøttproduksjon, og at dette vil kreve lavere prisstigning, enn for melkeproduksjon.

Det er fylkesmannen i Troms og Finnmark og fylkesmannen i Nordland som har bestilt rapporten fra NIBIO, og det er Anna Landrø Hjelt, Elisabeth Jenssen, Øyvind Hansen, Eystein Ystad og Anastasia Olsen som er forfattere.

Neste artikkel

5 900 kroner meir på botnlinja