Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det har en kostnad å ta vekk halmen

Skal du kjøpe inn gjødsel for å kompensere det næringstapet som skjer ved å ta vekk halmen, må du ta mellom 20 og 44 øre kiloen for halmen som ligger igjen på jordene.

RESSURS: Når halmen tas vekk, tapper man på lang sikt jorda raskere for organisk materiale og næringsstoffer. Foto: Pernille Mengshoel
RESSURS: Når halmen tas vekk, tapper man på lang sikt jorda raskere for organisk materiale og næringsstoffer. Foto: Pernille Mengshoel

– Med høye gjødselpriser får også halmen en økt verdi, grunnet næringsstoffene som blir fjernet. For de som bytter halm og husdyrgjødsel, vil bytteforholdet holde seg, da også møkk har en høy verdi – spesielt ved vårspredning, sier NLR-rådgiver Harald Solberg.

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING INNLANDET har sendt ut en kornmelding til medlemmene, der det understrekes at det er opp til den enkelte bonde å verdsette egen halm, samtidig som det informeres om at hvis man hvert år tar vekk halmen, tapper man på lang sikt jorda raskere for organisk materiale og næringsstoffer.

Annonse

I kornmeldinga står det videre: «En vanlig halmavling inneholder mest kalium. For å dekke opp alle næringsstoffer, må en ty til spesialgjødsel, eller kjøpe N, P og K hver for seg. Jo skarpere jord en har, desto viktigere er det å ta vare på alle næringsstoffer. Kostnaden en har med å erstatte næringsstoffer i det lange løp, avhenger av hvor mye K-rik leire du har. Stor reserve av K i bakken tilsier at du kan benytte 20-4-11 (ikke på markedet per nå) eller 17-5-13. I normal morenejord kan du kompensere med 17-5-13 eller 12-4-18, mens på mer K-fattig jord må du erstatte halm med sistnevnte.»

VERDIFULL: – Med høye gjødselpriser får også halmen en økt verdi, grunnet næringsstoffene som blir fjernet, sier Harald Solberg i NLR Innlandet.
VERDIFULL: – Med høye gjødselpriser får også halmen en økt verdi, grunnet næringsstoffene som blir fjernet, sier Harald Solberg i NLR Innlandet.

IFØLGE ENTREPRENØRER er det normalt vanskelig å få med mer enn 70–80 prosent av halmen.

– Vi har derfor regnet halmpris ut ifra 270 kilo per dekar. Det gir en halmpris på 20–30 øre. Regner du 100 prosent dekning av næringsstoffene, må du bruke Opti NS, P-8 og K 50 prosent. Full dekning gir da en halmpris på 44 øre per kilo, sier Solberg.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vil spare penger med tidlig inseminering