Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette er det nye forholdstallet på kumelk

Forholdstallet øker fra 0,96 til 1,01 på få måneder

Nå er forholdstallet økt til 1,01 av disponibel kvote for norske produsenter. Foto: Dag Idar Jøsang.
Nå er forholdstallet økt til 1,01 av disponibel kvote for norske produsenter. Foto: Dag Idar Jøsang.

Forsinket oppstart på Tines Meieri i Irland og utvikling knyttet til koronapandemien, gjør at forholdstallet på melk økes til 1,01. Dette ble bestemt under et ekstraordinært drøftingsmøtet mellom bondeorganisasjonene og Landbruks- og matdepartementet 2. april. Det var avisa Nationen som først omtalte saken.

Tine trenger mer melk

Det er ikke lenge siden at situasjonen var en helt annen. I november ble forholdstallet satt til 0,96 for å bidra til redusert produksjon i Norge. Dette var i forbindelse med Tines utflagging av eksport-Jarlsberg til Irland.

Nå viser det seg at Tine trenger mer melk enn tidligere anbefalt. Tines prognoser for februar viste at de lå 15. millioner liter på etterskudd, i forhold til målet for melkeproduksjonen i 2020

Så sent som i mars ble forholdstallet økt til 0,99. Nå er forholdstallet altså økt ytterligere til 1,01 av disponibel kvote for norske produsenter.

Annonse

Øker kvotetaket

« Bildet har endret seg kraftig de siste ukene som følge av tiltakene og effektene av koronapandemien», heter det i referatet fra de ekstraordinære kvotedrøftingene.

Det er flere forhold som gjør at Tine nå ser en mulig vekst i etterspørselen etter meieriprodukter. Dette er blant annet bortfall av grensehandel som følge av nye karantenebestemmelser, endrede måtidsvaner, og redusert import som følge av en svekket kronekurs, og som kan gi norske meierivarer et konkurransefortrinn.

«I tillegg er det ytterligere usikkerhet rundt når produksjonen av Jarlsberg i Irland vil kunne starte opp som følge av restriksjoner på innreise av personell», heter det i referatet fra de ekstraordinære kvotedrøftingene», heter det i referatet.

Det økte forholdstallet betyr at kvotetaket for kumelk økes opp til 909.000 liter.

Neste artikkel

Aida blei dyraste kvige