Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

- Dette er kortreist og miljøvennlig energi!

- Flere gårdbrukere burde vurdere og skaffet seg et biovarmeanlegg, sier Håvard Midtskogen i Skogselskapet i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus
Skogselskapet i Oslo og Akershus

Det finnes anslagsvis mellom 2500 og 3000 gårdsbruk som har et biovarmeanlegg i dag. Langt de fleste av disse anleggene fyres med flis, noen fyres også med ved og/eller halm.

- Jeg vil anta at mer enn 90 prosent av de anleggene som settes opp i dag er flisfyringsanlegg. De som vurderer å investere i biovarmeanlegg bør tenke på at de skal ha dette i mange år fremover. Et flisfyringsanlegg er enkelt i bruk og fungerer langt på vei som et oljefyringsanlegg, sier Håvard.

Mindreverdig virke

- Hvorfor bør flere gårdbrukere skaffe seg et biovarmeanlegg?

- Fordi de da kan utnytte gårdens egne ressurser, og de får en verdiøkning på eget mindreverdig virke. Dessuten er dette kortreist og miljøvennlig energi, som kan dekke hele varmebehovet på gården. Dèt kan sjelden et solcelleanlegg gjøre, svarer Håvard. Han tror flere bønder vurderer å kjøpe biovarmeanlegg nå når det er blitt forbudt å ha oljefyring i boliger, og dette også blir forbudt i landbruket i 2025. Men det vil fortsatt være lov å ha oljefyring i tørkeanlegg, som korntørker.

- Hvilke gårdsbruk er biovarmeanlegg ekstra aktuelt for?

- Det er først og fremst aktuelt der du har husdyr som krever mye varme, for eksempel fjørfe, men også melk og gris og korntørke. Men det kan bli utfordrende hvis du bare har behov for å tørke korn en kort periode, og ikke har et stort varmebehov på gården resten av året, sier Håvard.

Kan få 35 prosent tilskudd

Annonse

Siden 2003 har Innovasjon Norge gitt støtte til gårdsbruk som investerer i biovarmeanlegg. Årets ordning er i disse dager tom for penger, men fra nyttår kommer det en ny mulighet til å søke om støtte til å sette opp biovarmeanlegg.

- Gårdbrukere kan søke om å få inntil 35 prosent støtte til etablering av gårdsanlegg. Dette omfatter innkjøp av kjele, akkumulatortank, silo og bygget dette skal stå i, samt rør, radiatorer og gravearbeider.

- Hvilke råd vil du gi gårdbrukere som vurderer å sette opp et biovarmeanlegg?

- Få en oversikt over behovet for varme og varmtvann i alle hus som er aktuelle. Ta kontakt med aktuelle leverandører, og vurder mulighetene med biovarmeanlegg opp mot solcelleanlegg og varmepumper. Se også hvor langt det er mellom husene på gården, og vurderer om du har noe ledig bygningsmasse der du kan ha fyrrommet og flislageret, sier Håvard. Han påpeker at det er strømmen som er den viktigste konkurrenten til biovarmeanlegg.

- Det kan være utfordrende å konkurrere med strømprisen, når den ligger på dagens nivå.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Fusjon i bioenergi