Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette forholdstallet anbefaler Tine på melk

Kan anbefale et høyere forholdstall enn forventet.

Tine vil at melkebønder produserer på 96 prosent av kvote fra nyttår. Illustrasjonsfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Tine vil at melkebønder produserer på 96 prosent av kvote fra nyttår. Illustrasjonsfoto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Tine vil at melkebønder produsere på 96 prosent av kvote fra nyttår.

Norsk melkeproduksjon skal reduseres. 100 millioner liter skal tas ned, som resultat av bortfall av eksportstøtte til Jarlsberg, og Tines utflagging av Jarlsberg til Irland.

Det er gjennom utkjøp av melkekvoter og forholdstall, altså en prosentvis reduksjon i produksjonen til alle melkebønder, at produksjonen skal reduseres.

Høyere forholdstall enn forventet

Tine anbefaler nå et forholdstall på 0,96 prosent for kumelk og 0,93 prosent for geitemelk, inn mot de såkalte kvotedrøftingene i november/desember.

Annonse

Ifølge Tine er dette et høyere forholdstall enn forventet og skyldes lavere produksjon etter sommeren. Dette har resultert i mindre lagre av ferdigvare, som igjen virker inn på forholdstallet etter nyttår.

Øker omsetningsavgifta med 8 øre per liter

– Jeg må fortsatt presisere at 2020 blir et krevende år for melkeprodusentene over hele landet. I løpet av våren er det planlagt oppstart av Jarlsberg-produksjonen i Irland og da slår denne varslede effekten inn for fullt. Dette bidrar også, paradoksalt nok, til at vi kan anbefale et høyere forholdstall enn ventet, sier styreleder Marit Haugen i meldingen til medlemmene.

Tines reduksjonen i forholdstall kommer i tillegg til deres anbefalte avgiftsøkning på 8 øre per liter i omsetningsavgift, til totalt 30 øre per liter fra nyttår.

Neste artikkel

Tine øker betaling for melka