Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette vil bli prioritert i 2020

Er du melkeprodusent og vurderer å investere i nytt fjøs, bør du vurdere å bygge i tre. Da vil du trolig få 20 prosent ekstra investeringstilskudd fra Innovasjon Norge.

Det kan lønne seg å bygge i tre i år. Bildet er fra nyfjøset til Arnt Ove Aure i Sykkylven. Foto: Knut Houge
Det kan lønne seg å bygge i tre i år. Bildet er fra nyfjøset til Arnt Ove Aure i Sykkylven. Foto: Knut Houge

Hvert år sender Landbruks- og matdepartementet et oppdragsbrev til Innovasjon Norge der de signaliserer hvilke formål som det skal prioriteres og gis investeringsstøtte til. I oppdragsbrevet for 2020 står det at prosjekt med energi- og klimavennlige løsninger skal prioriteres. Særlig trekker departementet frem bruk av tre som byggemateriale.

For bønder som søker om støtte til å bygge ny driftsbygning, og velger å bygge den i tre, vanker det et ekstra tilskudd. Disse kan få 20 prosent ekstra tilskudd utover det som normalt innvilges som tilskudd. Dette betyr at en melkeprodusent som normalt ville fått èn million kroner i investeringstilskudd, vil kunne få ytterligere 200.000 kroner i tilskudd hvis han eller hun velger å bygge i tre.

- Vi ønsker å premiere bønder som bygger i klima- og miljøvennlige byggematerialer, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

- Økt matproduksjon

I det første punktet i kapittelet “Midlar til investering og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlar)” står det at Innovasjon Norge skal gi støtte til investeringsprosjekt som gir økt matproduksjon, og at produksjoner med markedspotensiale skal prioriteres. Den siste formuleringen innebærer trolig at støtte til investeringer innen svin også i år blir nedprioritert.

I årets oppdragsbrev står det blant annet: “Små og mellomstore bruk skal prioriterast ved tildeling av støtte. Innan mjølkeproduksjon er det særlig behov for å prioritere fornying av fjøs med 15 - 30 kyr.”

- Vi ønsker å premiere bønder som bygger i klima- og miljøvennlige byggematerialer, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.
- Vi ønsker å premiere bønder som bygger i klima- og miljøvennlige byggematerialer, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.
Annonse

- Betyr dette at de større melkeprodusentene med 40 - 50 kyr heretter ikke kan regne med å få støtte fra Innovasjon Norge til å investere i nye fjøs?

- Vi har sett at antallet søknader fra de store blir færre, fordi potensialet for de største trolig i betydelig grad er tatt ut. Mange av disse har allerede investert. Men melkeproduksjon er så høyt prioritert at jeg tror også de store produsentene fortsatt vil nå frem fordi de er blitt færre, sier Bruvoll. Han understreker at de regionale partnerskapene i fylkene legger inn lokale prioriteringer.

Ekstra støtte til tre og grønt

Som punkt nummer to av totalt 17 punkt om IBU-midlene står det i oppdragsbrevet at støtte til frukt-, grønt- og veksthusnæringen skal prioriteres.

I årets oppdragsbrev har departementet for første gang øremerket støtten til frukt og grønt. Det er satt av en ramme på 74 millioner kroner til investeringer innen grønnsaker, frukt, bær, poteter og blomster.

- Dette er mer penger enn næringen tidligere har stukket av med, sier Bruvoll.

I oppdragsbrevet står det også at det kan gis investeringstilskudd til bygging av gjødsellager med fast toppdekke eller minimum ti måneders lagringskapasitet. Støtten kan være 20 prosent av kostnadsoverslaget for tiltaket.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Tilbyr ett års avdragsutsettelse