Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DigiPig skal gi dyra et bedre liv

I fremtiden kan bonden få en melding på telefonen sin, når dyra han har i fjøset ikke har det bra. Forskere jobber nå med å lage et overvåkningsprogram som skal kunne gjenkjenne negativ og positiv atferd hos slaktegris.

–  Et digitalt overvåkingssystem som varsler bonden om avvik gjennom en mobilapp vil løfte dyrevelferden til nye høyder, sier professor Inger Lise Andersen.
– Et digitalt overvåkingssystem som varsler bonden om avvik gjennom en mobilapp vil løfte dyrevelferden til nye høyder, sier professor Inger Lise Andersen.

- Når dette verktøyet fungerer på gris bør det videreutvikles til andre dyreslag, for eksempel storfe og fjørfe, sier professor Inger Lise Andersen ved Institutt for husdyrfag på NMBU.

Under Innovasjonscampen i fjor vant gruppa Andersen satt i, en pris på 400.000 kroner til å lage et forprosjekt på DigiPig. Senere har prosjektet også fått støtte fra Innovasjon Norge.

I arbeidsgruppa sitter folk med kunnskap om husdyrbiologi og teknologi fra Norsvin, Nortura, NMBU og programvareselskapet CGI. De vil om kort tid danne et aksjeselskap som skal utvikle og kommersialisere DigiPig.

- Vi er godt team som kan løfte dyrevelferden til nye høyder, sier Andersen.

Mobilapp

Arbeidsgruppen jobber nå med å videreutvikle ideen og teste en prototype.

- Vi har begynt å annotere videoer med gris til et maskinlæringsprogram. Da klikker vi på hoder og haler på bilder av gris som står i binger og lærer programmet å gjenkjenne når grisene har det bra, og når de ikke har det så bra. Vi følger enkeltindivider og registrerer om de er aktive eller passive. Dette er kunstig intelligens, sier Andersen.

Eksempler på negativ atferd som programmet skal lære å gjenkjenne er halebiting, halthet, passivitet, rett hale og høyfrekvente grisehyl. Positiv atferd som lek, utforskning og lavfrekvent grynting vil også bli registrert.

Målet er å lage et digitalt overvåkingssystem som registrerer spesifikke atferdsmønstre på individnivå, med varsling om avvik til bonden gjennom en mobilapp.

Planen er at svineprodusentene skal plassere et 3D-kamera i bingene, og at opptakene fra kameraene sendes til et PC-basert program, som igjen gir bonden et varsel på hans mobiltelefon.

Annonse

- Dermed kan bonden tidlig oppdage dyr med problemer og sette i gang forebyggende tiltak, sier Andersen.

Inger Lise Andersen, professor på NMBU. Foto: Knut Houge
Inger Lise Andersen, professor på NMBU. Foto: Knut Houge

Kan øke tilliten

Samtidig med at Andersen og flere av hennes kolleger jobber med DigiPig, samarbeider de også med Norsvin om det 4-årige velferdsprogrammet Griseløftet.

- Vi håper at DigiPig kan bidra til å øke tilliten til norsk svineproduksjon. Dataene fra DigiPig skal registreres i databasen «tillitsskyen», og gjøres tilgjengelig for aktører innenfor produsent og leverandørleddet. Da kan for eksempel Nortura eller Matmerk hente ut objektive målinger av velferdsnivået til slaktegris, forteller Andersen.

Nyttig verktøy

- Å være bonde er et ensomt yrke. Det har ikke vært så mye fokus på hvordan bonden jobber. DigiPig blir ikke laget for å kontrollere bonden, men for å gi bonden et nyttig verktøy, sier Andersen.

DigiPig har fått finansiering til å gjennomføre et 2-årig forprosjekt. De håper på mer støtte fra Innovasjon Norge slik at prosjektet kan fullføres.

Planen er at bonden skal leie det tekniske utstyret som må til for å bli med i DigiPig av et selskap eid av samvirkeorganisasjonene.

- Vi håper at aktører som har interesse og nytte av denne informasjonen, vil bidra til å finansiere utstyret. Målet er at kostnaden for bonden skal være så lav som mulig, avslutter Andersen.

Neste artikkel

Nå kommer indikatoren som skal hjelpe deg å løfte dyrevelferden