Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Digitaliserer livdyrsalget

Vil bli kvitt gule lapper og gjøre logistikk-planlegging mye lettere.

Norturas digitale livdyrportal skal blant annet gjøre det lettere å planlegge transporten. Foto: Arkivfoto.
Norturas digitale livdyrportal skal blant annet gjøre det lettere å planlegge transporten. Foto: Arkivfoto.

Nortura formidler kjøp og salg av levende dyr med en samlet verdi på inntil 1,4 milliarder kroner hvert eneste år.

- En nyutviklet digital livdyr-plattform skal nå gjøre prosessen enklere og mer selvbetjent for våre medlemmer, skriver de i en pressemelding.

Prosjektet er nå i pilotfase og på senhøsten 2020 ble Norturas digitale livdyrportal rullet ut til tre pilotområder: tilførselsområde Agro (Sør-Rogaland og Agder), Vest (Nord-Rogaland, Vestland og deler av Møre og Romsdal) og Nord.

- Prosessen rundt livdyrkjøp og livdyrsalg har vært svært tungvint. 80 prosent av alle henvendelser om livdyrsalg har skjedd via telefon, og det har vært mange manuelle operasjoner. Vi trengte et bedre verktøy til Nortura-bonden, sier Einar Risnes, som er leder for forretningsutvikling og digitalisering i Nortura.

Den nye tjenesten tar hånd om hele prosessen rundt kjøp og salg av storfe. Fra innmelding til formidling, videre til transport og til slutt avregning og fakturering av handelen. Den nye plattformen løfter omsetningen fra gule lapper og excel-ark til en langt mer komplett tjeneste.

Livdyrformidlingen av storfe er først ut i den nye heldigitale løsningen.Foto: Kristin Bergo.
Livdyrformidlingen av storfe er først ut i den nye heldigitale løsningen.Foto: Kristin Bergo.
Annonse

Med det gamle systemet har Norturabonden ringt inn og lest opp individnummer over telefon. For å få all informasjon om dyret, har formidleren gjort manuelle søk i ulike databaser som husdyrregisteret, ku-kontrollen, storfekjøttkontrollen osv. Det er denne søkeprosessen i databasene som nå blir automatisert.

- Når Norturabonden legger inn individnummer på livdyrplattformen på Min Side, så vil programmet søke opp all nødvendig informasjon fra andre databaser. Det høres kanskje ikke spesielt banebrytende ut men det representerer et viktig steg for å kunne tilby en bedre livdyrtjeneste, sier Risnes.

I tillegg vil de som skal planlegge transport av livdyr få en langt bedre oversikt over hva som til en hver tid er formidlet og så skal transporteres.

Nortura har i første rekke gjort systemet tilgjengelig for storfebønder.

- Plattformen skal ikke erstatte livdyrformidleren i seg selv, men gi livdyrformidleren rom til faktisk å drive med formidling og koble kjøper og selger. Ikke papirflytting som i dag, sier Risnes.

I løpet av 2021 skal plattformen også utvikles til å omfatte omsetning av livdyr av gris og sau.

Neste artikkel

Slipp dyr i moderat hold – og slipp tidlig