Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dødsstøt for dansk matproduksjon

Foreslår CO2-avgift på over 1500 kroner per tonn.

Innføring av en CO2-avgift i landbruket vil gå hardest ut over danske melk- og storfekjøttprodusenter. Foto: Marie Hatlevoll
Innføring av en CO2-avgift i landbruket vil gå hardest ut over danske melk- og storfekjøttprodusenter. Foto: Marie Hatlevoll

Det Miljøøkonomiske Råd, en institusjon som gir råd til regjering og storting i Danmark, foreslo tirsdag at det skal innføres en CO2-avgift i landbruket i Danmark på 1550 kroner per tonn. Rådet mener avgifta bør være såpass høy for at Danmark skal klare sine mål om å redusere klimagassutslippene med 70 prosent innen 2030.

For å vise hvordan dette vil slå ut på de enkelte gårdene viser de til et eksempel med en gård på 203 melkekyr, 158 kviger, 12 okser, 290 dekar vårbygg, 640 dekar gras og 530 dekar mais. Denne gården vil årlig slippe ut 1754 tonn CO2-ekvivalenter, hvorav metangass fra drøvtyggerne og håndtering av husdyrgjødsla står for 85 prosent av utslippene.

Med en avgift på 1550 kroner per tonn CO2-ekvivalenter vil gården få en klimaavgift på 2,7 millioner kroner i året. En mer typisk norsk gård på 30 melkekyr ville fått en regning på rundt 400 000 kroner i året med denne regnemåten.

I følge Rådet vil avgiften føre til en nedgang i dansk landbruksproduksjon, men at avgiften også vil føre til at landbruket når målet om en reduksjon på fem millioner tonn CO2-ekvivalenter innen 2030.

Annonse

– En avgift på 1110 danske kroner per tonn CO2 vil være dødsstøtet for deler av den danske matproduksjonen. Så enkelt kan det sies, melder formann i L&F Søren Søndergaard i Landbrugsavisen.

Landbrug og Fødevarer tilsvarer Bondelaget i Norge og er sterkt kritiske til forslaget fra Det Miljøøkonomiske Råd. L&F mener en avgift på dette nivået bare vil føre til at matproduksjon legges ned i Danmark for så å bli flyttet til andre land.

– Jeg savner en erkjennelse av at verden trenger matvarer og at vi derfor skal utvikle grønne løsninger i stedet for bare å stenge ned produksjonen her og la andre ta seg av produksjonen av mat, sier Søndergaard.

Det har lenge vært kjent at en eventuell CO2-avgift vil gi størst utslag for danske storfeprodusenter og formann for melk og kjøtt i L&F, Christian Lund, er ikke nådig i sin dom over forslaget fra Det Miljøøkonomiske Råd.

– Får vi denne avgiften har vi ikke lenger dansk produksjon av melk og kjøtt. Det lar seg ikke gjøre. Derfor er dette helt feil måte å gjøre det på med tanke på klimaet fordi vi i Danmark i årevis har jobba med å redusere klimaavtrykket fra vår produksjon og ligger blant de beste i verden, sier Lund til Landbrugsavisen.

Neste artikkel

Lengre vekstsesong gir nye muligheter