Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Drenering gir bedre avling og mindre utslipp

Foto: Håvard Simonsen
Foto: Håvard Simonsen

Et fuktigere og mer ustabilt klima vil hemme matproduksjonen. En risikerer også at kvaliteten på matkornet svekkes så mye, at det kun kan nyttes som dyrefôr.

– Dreneringstiltak motvirker, både direkte og indirekte, de negative effektene av økende nedbør og mer intense nedbørsperioder. Tiltaket gir både avlingsøkning og reduserte utslipp av klimagasser, sier seniorrådgiver Torbjørn Haukås i NIBIO.

Annonse

Gjennom Optikorn-prosjektet har NIBIO gjennomført en spørreundersøkelse blant korndyrkere som søkte dreneringstilskudd i perioden 2013–2017.

– 83 prosent av de spurte, forteller at de fikk avlingsøkning etter dreneringstiltak. I overkant av halvparten av disse har fått mer enn 20 prosent økning i avlingene, forteller Haukås.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Slik dyrker de godt grovfôr