Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dronene kommer i landbruket

Ti år fram i tid vil dronene gjøre mange av de oppgavene traktorene gjør i dag.

FRAMTIDA: Her styrer Atilla Haugen i Biodrone AS en drone som har en beholder med grasfrø. Foto: Thomas Jergel
FRAMTIDA: Her styrer Atilla Haugen i Biodrone AS en drone som har en beholder med grasfrø. Foto: Thomas Jergel

Nylig inviterte NMBU og Norsk Senter for Dronetjenester til et frokostmøte der temaet var «Droner – hvordan kan de revolusjonere jord- og skogbruksnæringen». Møterommet på Vitensenteret på Ås var fylt til randen med interesserte studenter og forskere.

– Jeg husker tilbake på tiden da folk lurte på om Internett ville bli stort, og opplever at det er på samme måte med droner, sier Kjetil B. Mathisen, leder ved Norsk Senter for Dronetjenester.

LANDBRUKET kan, ifølge Mathisen, umiddelbart oppnå store gevinster ved å ta i bruk droner.

– Ved presisjonsgjødsling med drone kan du redusere gjødselmengden med opptil 80–90 prosent. Det samme gjelder ved bruk av sprøytemidler. En drone kan finne de plantene som har sykdom eller sopp, og kun sprøyte disse. Dronene er mer effektive, presise og bærekraftige enn mange av dagens arbeidsmetoder.

Norsk Senter for Dronetjenester er et felles kompetanse- og inkubasjonssenter, der forskning og akademia møter dem som jobber praktisk med droner.

– Vi jobber for å øke anvendelsen av dronetjenester, sier Mathisen.

(Bildet brukes lite)  Norsk Senter for Dronetjenester
(Bildet brukes lite) Norsk Senter for Dronetjenester

OGSÅ SKOGBRUKET vil i framtida ha stor nytte av droner.

Annonse

– Mange steder brukes droner til å sprøyte i foryngelsesfelt. Droner gjør denne jobben mye raskere enn folk klarer når de går nede på bakken og sprøyter. Det arbeidet som skogstakstmenn gjør i dag, vil helt sikkert i framtida bli overtatt av droner. Dronene vil etter hvert kunne fly inne i skogen og ikke over, og sanke data, om for eksempel beiteskader.

De fleste aktørene innen jordbruk, skogbruk, havbruk og fiskeri vil ifølge Mathisen bruke droner i framtida.

– Når dronene i framtida kan gjøre vesentlig tyngre løft enn i dag, vil de kunne hente ut tømmer som ligger vanskelig til. En drone som løfter ut tømmer, vil ha mye mindre miljøavtrykk enn en skogsmaskin. Jeg tror dronene vil jobbe i kombinasjon med roboter, som feller trærne og kapper tømmeret nede på bakken, sier Mathisen.

I UTMARK kan dronene også brukes til bestandstellinger, gjeting og å finne rovdyr og sau som er skadet eller død.

– I rovdyrutsatte områder og i reindriftsnæringa kan en gjeterdrone samle dyra og enkelt ta ut rovdyr. En slik drone vil bidra til å øke dyrevelferden. I USA har de i flere år brukt droner til å samle storfe, forteller Mathisen.

Med økte priser på drivstoff og gjødsel tror Mathisen mange bønder etter hvert vil bruke droner til flere arbeidsoppgaver.

– Bruken av traktor vil nok bli redusert.

Tror du bøndene i framtida vil operere dronene selv, eller vil de leie inn droneentreprenører til å gjøre jobben?

– Vi vil nok se begge deler. Mange bønder er ikke kjent for å sale opp og ri samme dag, så disse vil nok leie inn entreprenører i starten, svarer Mathisen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

– Ta ikke sjansen på å la være å søke