Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
TRYGGHET: – Når vi kommer i posisjon, går det som regel greit. Da opplever bonden at det er en trygghet i at noen kommer og hører på dem, og lager en struktur i en hverdag som er kaotisk, sier Elin  Eggen, enhetsleder helse i Tolga kommune.
TRYGGHET: – Når vi kommer i posisjon, går det som regel greit. Da opplever bonden at det er en trygghet i at noen kommer og hører på dem, og lager en struktur i en hverdag som er kaotisk, sier Elin Eggen, enhetsleder helse i Tolga kommune.

– Du må tørre å si at du har det dårlig

TOLGA: – Det er flere bønder som sliter psykisk. Store belastninger og bekymringer over tid resulterer ofte i psykisk uhelse, sier psykiatrisk sykepleier Elin Eggen.

Som enhetsleder i helse er hun også leder for kriseteamet i Tolga kommune.

– Vi har vært involverte i mange av sakene som har vært oppe i Bondens nettverk. Når vi kobler oss på, kommer vi inn som et kriseteam. Vi kan rykke ut døgnet rundt hvis det er behov, og vi har taushetsplikt. En typisk sak kan være en bonde som kjenner at arbeidsoppgavene blir for mange. Ofte, men ikke alltid, er økonomien utløsende for krisa. Stort arbeidspress og dårlig økonomi kan føre til at bonden utvikler en psykisk uhelse med nedstemthet, som over tid kan utvikle seg til depresjon og/eller angst. Det kan også gå så langt at personen ikke ønsker å leve lenger, forteller Eggen.

Skape tillit

Selv om det fortsatt er tabubelagt for mange å be om hjelp, opplever Eggen at det har blitt litt lettere å be om hjelp for en del bønder. Hun forteller at hun som regel får et varsel fra landbrukskontoret i de sakene som gjelder bønder.

– Da snakker jeg med bonden og skaper relasjon og tillit. Jeg blir gjerne med ham i fjøset og hjelper til. Er det nødvendig, ber jeg også om tillatelse til å varsle Mattilsynet, slik at vi kan sette opp en plan for hvordan vi kan sikre hans situasjon og dyrevelferden. Det er viktig å sikre mat til dyra og måltider til bonden.

Hva gjør du hvis bonden ikke ønsker at du tar kontakt med Mattilsynet?

– Som helsepersonell har jeg en plikt til å se at alle rundt den som har det vanskelig, har det bra nok. Er ikke dyrevelferden sikret ut ifra bondens helsetilstand, kontakter jeg Mattilsynet. Jeg varsler alltid bonden om at jeg kommer til å gjøre det. Det samme er det hvis bonden har barn. Da kan vi be om bistand fra blant annet barnevernet. Systemene er der for å hjelpe oss. Det er min plikt å prøve å skape tryggheten og tilliten til systemet, sier Eggen.

Villig til å ta imot hjelp

I mange av sakene der det har skjedd dyretragedier i landbruket, har det vist seg at bonden har hatt psykiske problemer. Siden Tolga er en liten kommune, vil ikke Eggen uttale seg om det har vært slike saker i Tolga.

Annonse

– Dyretragedier kan bli et resultat hvis bonden ikke får hjelp, sier Eggen.

Hun har selv bakgrunn fra landbruket. I mars la familien ned melkeproduksjonen på hjemgården.

– Jeg gjenkjenner følelsen av hvordan det er å ikke strekke til.

Hvordan har utfallet blitt i de sakene du har jobbet med i landbruket?

– I de sakene psykiatritjenesten har vært inne i, har det løst seg bra for bonden. Det er ikke sikkert at alle parter er enige i vedtaket, men det meste kan løse seg gjennom kommunikasjon. Når vi kommer i posisjon, går det som regel greit. Da opplever bonden at det er en trygghet i at noen kommer og hører på dem, og lager en struktur i en hverdag som er kaotisk, sier Eggen.

Hjelp fra naboer og familie

Er erfaringen din at naboene stiller opp for bonden i den akutte fasen?

– Det er litt begge deler. Det avhenger av hvor stort nettverk du har. Men når jeg tar kontakt med naboene, er min opplevelse at de er veldig på tilbudssiden. Vi har ofte klart å stable på plass hjelp fra venner, naboer og familie, i en periode før landbruksvikar overtar. Disse tar ikke betalt, men landbruksvikaren må du betale for.

Hva kan en bonde gjøre for å ta vare på sin psykiske helse?

– Snakke med noen om utfordringene i hverdagen sin, gjerne med andre bønder. Du må også tørre å si at du har det dårlig, og at livet ikke er greit. Selv om det er hektiske dager, er det viktig at du i løpet av uka, får bitte litt alenetid, der du kan trene og gjøre positive ting for deg selv. I løpet av et år må du også klare å få til såkalt ferie. Det kan være en helg eller noen dager der du drar bort fra gården, og andre tar over drifta. Det er også viktig at samfunnet har en genuin interesse av alle. Vi må bry oss mer om hverandre, selv om vi ikke er helt enige i alt hva naboen sier og gjør, oppfordrer Eggen.

I Norsk Landbruk nummer 19/2022 er det fire artikler om Bondens nettverk og arbeidet med å lage beredskapsplaner på den enkelte gård i Tolga kommune.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Sjølvmordsforsøket