Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyster grovfôrsituasjon flere steder i landet

… men det er fremdeles håp om å berge andreslåtten

VÅTT: Enorme nedbørsmengder skaper problemer for husdyrbønder i vest og i nord. Bildet er fra en fuktig markvandring i Gausdal i mai, som seinere fikk tørre forhold gjennom sommeren. Foto: Kristin Bergo
VÅTT: Enorme nedbørsmengder skaper problemer for husdyrbønder i vest og i nord. Bildet er fra en fuktig markvandring i Gausdal i mai, som seinere fikk tørre forhold gjennom sommeren. Foto: Kristin Bergo

Mens det har vært en tildels tørr sommer på store deler av Østlandet, har Vestlandet, og områdene fra Trøndelag og nordover opplevd helt motsatte tilstander. De enorme nedbørsmengdene har ført til at mange har hatt store utfordringer med å få grasslåttene i havn, og enkelte har vært så uheldige at førsteslåtten fremdeles står urørt.

– Jeg har fulgt landbruket i 30 år, og har aldri opplevd lignende forhold som i år. Normalt tar vi andreslåtten rundt 15. august, men nå har vi istedenfor fått 40 til 50 millimeter regn hver dag i denne perioden, forteller Anne Marit Isachsen, som er NLR-rådgiver i Salten i Nordland.

I hennes distrikt har det regnet så godt som kontinuerlig gjennom sommeren, og det lille finværet som har vært, har ikke vart lenge nok til å gi jordene en ordentlig opptørking.

– Vi har hatt veldig lite vind, noe som bidrar til at jorda holder mer på fuktigheten. Det er ikke det at det ikke er noe gras å ta av, men det meste er så bløtt at det ikke er mulig å komme utpå jordet, forklarer hun.

Mange har heldigvis klart å få en ganske normal førsteslått i hus, men samtidig var ikke vinduet med oppholdsvær stort nok til at det var mulig å kjøre ut husdyrgjødsel. Derfor er det fremdeles en del som har mye møkk igjen i kummer og kjellere.

– Det vil både gi kapasitetsproblemer i gjødselkummene til vinteren igjen, i tillegg til at de fleste har gått glipp av tilskuddet for å kjøre gjødsel før 15. august. For mange er dette en viktig del av inntekta og investeringsgrunnlag for slepeslanger, nedleggere også videre, sier rådgiveren.

UTEN SIDESTYKKE: Anne Marit Isachsen er NLR-rådgiver i Salten i Nordnorge, og har aldri opplevd en våtere sesong enn i år. Foto: Privat
UTEN SIDESTYKKE: Anne Marit Isachsen er NLR-rådgiver i Salten i Nordnorge, og har aldri opplevd en våtere sesong enn i år. Foto: Privat

FRARÅDER KJØRING PÅ VÅT JORD

Uten betraktelig bedring av været framover, frykter Isachsen at mange vil mangle fôr til vinteren.

– Det er fremdeles håp om at det kan gå, og en del med lettere jordtyper berger mye fôr nå som vi har hatt noen få dager med finvær og vind. Kvaliteten blir uansett dårligere nå utover, så mange må nok uansett belage seg på en dyr vinter med mer bruk av kraftfôr, sier hun.

Hun er også redd for at noen vil velge å kjøre selv om forholdene ikke ligger til rette for det, og dermed forskyve problemet videre til neste år.

– Selv om mange er fortvila, håper jeg at man tenker seg om før man kjører under ulagelige forhold. Selv om det kan berge noe fôr i år, kan det ødelegge jorda for mange år framover, advarer hun.

Hvis man ser at det blir for lite fôr til vinteren, anbefaler hun å være raskt ute med å gjøre avtaler om kjøp av fôr, og å ta kontakt med sitt lokale landbrukskontor slik at de kan komme og vurdere avlingssvikten.

LYKKE: Etter en forferdelig våt sommer, blei det endelig noen dager med finvær i slutten av august, så de med lettere  jordtyper har fått berga andreslåtten. Foto: Anne Marit Isachsen, NLR
LYKKE: Etter en forferdelig våt sommer, blei det endelig noen dager med finvær i slutten av august, så de med lettere jordtyper har fått berga andreslåtten. Foto: Anne Marit Isachsen, NLR

HÅPER FREMDELES PÅ FINVÆR

Også på nordvestlandet har det vært en dyster sommer, med mye regn og få og korte finværsperioder.

– Dette har vært en krevende sesong for bøndene, og det er fremdeles en del usikkerhet rundt det å komme i mål med andreslåtten, forteller NLR-rådgiver Olav Martin Synnes, som holder til i Ålesund-traktene.

Etter en svært bløt og vanskelig førsteslått, håpte Synnes at andreslåtten skulle gå knirkefritt. Slik har det på ingen måte blitt.

Annonse

– Veldig mye av håslåtten står fremdeles urørt her på Sunnmøre, og det virker som det samme gjelder for store deler av Vestlandet og Møre og Romsdal, sier han.

– Heldigvis er det mer blader og mindre strå i andreslåtten, sammenligna med første, så kvaliteten taper seg ikke like raskt. Så hvis det blir noe finvær i løpet av de neste to, tre ukene, så kan mye likevel berges, spår han.

Synnes beste råd til å håndtere situasjonen er å skaffe seg oversikt over det fôret man har, og ta kontakt med en fôringsrådgiver som kan hjelpe med til med å lage en plan for best mulig bruk av fôret.

– Ta fôrprøver, så du veit hva du har tilgjengelig, og kan finne riktig type og mengde kraftfôr for å holde ytelsen oppe, råder han.

BEKYMRET: Olav Martin Synnes i Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre er bekymret for grovfôrforsyninga på Nordvestlandet til vinteren. Foto: Norsk Landbruk
BEKYMRET: Olav Martin Synnes i Norsk Landbruksrådgiving Sunnmøre er bekymret for grovfôrforsyninga på Nordvestlandet til vinteren. Foto: Norsk Landbruk

INGEN KRISE

Selv om Trøndelag også har hatt svært utfordrende vær, tror Jon Olav Forbord i Stjørdal at det ikke blir noen grovfôrkrise i fylket.

– Vi har mye bæresterk og drenerende jord i området, og det skal ofte ikke så mye opphold til før det er kjørbart, forklarer han.

Likevel har det kontinuerlige regnet skapt problemer for bøndene.

– Det er mange som har strevd med høstetidspunktet, så kvaliteten på det som er tatt en nok veldig variabel. Samtidig virker det som avlingene er forholdsvis store, forteller han.

Forbord er derfor trygg på at det vil være nok fôr tilgjengelig innad i fylket.

– Jeg er ikke spesielt bekymra for fôrmangel, men vi må helt sikkert kompensere for dårlig kvalitet med litt ekstra kraftfôr, spår han.

GÅR BRA: Selv med ekstremt våte forhold sørger mye godt drenerende jord for at det trolig ikke blir noen grovfôrkrise i Trøndelag, mener NLRs Jon Olav Forbord. Foto: Dag Idar Jøsang
GÅR BRA: Selv med ekstremt våte forhold sørger mye godt drenerende jord for at det trolig ikke blir noen grovfôrkrise i Trøndelag, mener NLRs Jon Olav Forbord. Foto: Dag Idar Jøsang

GANSKE NORMALT I INNLANDET

Det har heldigvis ikke vært like klissvått over hele landet i sommer, og i Innlandet ser det ut til å bli en forholdsvis normal grovfôrsesong.

– Mange har tatt gode grasavlinger så langt i Innlandet, men prognosene våre før 1.slåtten viste at kvaliteten på enga gikk raskere ned enn det som er normalt,, forteller Franz Anders Bakken, som er rådgiver i NLR Innlandet på Lillehammer.

Derfor kan det virke som det er en viss variasjon i kvaliteten på fôret.

– Vi har fått litt ulike tilbakemeldinger fra gårdbrukerne så langt. Det er variasjon mellom områder og hva slags slåtteregime som følges, så det blir spennende å se når vi får bedre oversikt, sier han.

Heldigvis tror Bakken at de fleste berger seg godt med fôr, og noen vil kanskje også ha overskudd som kan selges ut til områder der forholdene har vært dårlige.

NOK: Lillehammer-rådgiver Franz Anders Bakken kan fortelle om en litt tørr normalsommer i Innlandet, og tror mange har fått høsta godt med grovfôr.
NOK: Lillehammer-rådgiver Franz Anders Bakken kan fortelle om en litt tørr normalsommer i Innlandet, og tror mange har fått høsta godt med grovfôr.

Neste artikkel

– Stor interesse for finsnitter med avlingsanalyse