Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Effektiviserte opptil 23 prosent på Rudshøgda

Modernisering av slaktelinjene for storfe ser ut til å gi Nortura uventa stor gevinst.

EFFEKTIVISERING: Nortura opplever større effektiviseringsgevinst med nye linjer for storfeslakting på Rudshøgda enn de hadde beregnet. Foto: Thomas Bonafede, Nortura
EFFEKTIVISERING: Nortura opplever større effektiviseringsgevinst med nye linjer for storfeslakting på Rudshøgda enn de hadde beregnet. Foto: Thomas Bonafede, Nortura

Den faktiske gevinsten av å modernisere slakterianlegget på Rudshøgda har gitt en faktisk gevinst på 23 og 15 prosent per linje, etter at Nortura samlet slakting og skjæring av storfe på Østlandet på ett anlegg.

Det er mye mer enn forventa, for den beregnede forbedringen var på henholdsvis 15 og 7 prosent, skriver samvirkeselskapet på sine nettsider. Kapasiteten i fjøset er utvidet slik at anlegget kan ta imot 50 prosent flere dyr per dag.

KONSERNSTYRET FATTET VEDTAK om omorganiseringa i desember 2019, og siden den gang har det blitt gjort betydelige oppgraderinger av anlegget hos Nortura Rudshøgda. Det er bygget nytt fjøs, slakte- og skjærelinjene er moderniserte og det er tatt i bruk mer automasjon og ny teknikk.

– Oppgraderingen av Rudshøgda viser at vi er på rett vei i vår plan om å fremtidsrette industristrukturen. Prosjektet har levert bedre gevinster enn beregnet, til rett tid og til planlagt kostnad, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Annonse

DET ER OGSÅ GJORT HMS-FORBEDRINGER som minsker fysiske belastningen for de ansatte, og samtidig øker tempoet på linja. Anlegget har offisielt vært i normal drift siden 1. januar i år.

– Det å jobbe målrettet med HMS er viktig med tanke på å redusere skader. Når store og tunge dyr skal håndteres fortløpende er det viktig med automasjon som kan avlaste tunge løfte og forebygge belastningsskader. Vi ser at investeringer i bedre teknologi vil gi effekter frem i tid, sier fabrikksjef Fred Bakkejord.

NYE MASKINER OG PAKKELINJER bidrar også til å redusere bruken av plast, samt at behovet for ompakking blir mindre. Økt bruk av bioenergi har også bidratt til å redusere bruken av olje med 37,5 prosent på to år, mens vannforbruket også har gått betydelig ned. Eksempelvis har vannforbruket ved linjene som steker kjøttkaker og karbonader blitt redusert tilsvarende 180 000 kroner i året.

Neste artikkel

Skal spise av lageret i 2023