Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Få alvorlige tilsynssaker i 2019

Antall tilfeller av alvorlig vanskjøtsel i norske dyrehold ble nesten halvert fra 2018 til 2019. – Veldig lave tall, sier seksjonssjef for dyrevelferd.

 I 2019 var det færre tilfeller av alvorlig vanskjøtsel i norske husdyrhold. Fokus på psykisk helse og økt innsats for å avvikle kronisk dårlige dyrehold, kan ha bidratt til den positive utviklinga. Arkivfoto: Norsk Landbruk
I 2019 var det færre tilfeller av alvorlig vanskjøtsel i norske husdyrhold. Fokus på psykisk helse og økt innsats for å avvikle kronisk dårlige dyrehold, kan ha bidratt til den positive utviklinga. Arkivfoto: Norsk Landbruk

Dyrevelferd I 2019 mottok Mattilsynet i underkant av 12 500 bekymringsmeldinger om dyrevelferd fra publikum, veterinærer og andre fagfolk, og det ble gjennomført tilsyn i 6 663 dyrehold. Det ble fattet vedtak om avvikling av 44 dyrehold, og 47 dyrehold fikk aktivitetsforbud. Av disse omhandlet omtrent halvparten av sakene produksjonsdyr og hest, mens resten gjelder kjæledyr. I 34 dyrehold ble forholdene klassifisert som alvorlig vanskjøtsel, noe som vil si at det ble funnet døde dyr eller dyr som måtte avlives, som følge av at de ikke hadde fått nødvendig mat, vann eller stell.

– DET ER SNAKK OM én sak på fjørfe, åtte på sau, én på geit, ni på storfe og seks på svin. Resten gjelder hest og kjæledyr, forteller Torunn Knævelsrud, som er seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Hun poengterer at tallene må ses i sammenheng med hvor mange dyrehold det er av hver art.

– Det er veldig lave tall, og vi ser at andelen avvik og alvorlige forhold, følger jevnt med antall dyrehold. Så selv om det er flere saker på storfe, skyldes det at det er mange storfebesetninger.

ANTALL DYREHOLD som ble avviklet, er redusert det siste året, og tilfeller av alvorlig vanskjøtsel er nesten halvert, sammenlignet med 2018. Det tror Knævelsrud kan ha en sammenheng med at de har fått bukt med en del dyrehold som har hatt kronisk dårlig dyrevelferd over lang tid.

– Dette er ei gruppe som det er vanskelig å ta tak i, fordi de kan forbedre velferden etter ett tilsyn, før de raskt detter ned igjen på et uakseptabelt nivå.

Annonse

Hun forklarer at Mattilsynet de siste årene har satt inn ekstra innsats på å følge opp og avvikle slike dyrehold, og at det kan ha slått ut positivt på antall alvorlige saker.

Seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud. Foto: Bondebladet
Seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud. Foto: Bondebladet

HUN PÅPEKER OGSÅ at mange av de alvorlige tilfellene som Mattilsynet blir involvert i, skyldes at bonden har personlige problemer å stri med, som påvirker evnen til å ta vare på dyra. Derfor tror hun at landbruksnæringas opptrapping av tiltak for å ivareta bøndenes psykiske helse, kan ha bidratt til å redusere alvorlige velferdssaker.

– Men siden tallene generelt er så lave, er det viktig å se på utviklinga over flere år, før man kan si noe om trender, poengterer hun.

Knævelsrud forteller at i motsetning til kjæledyr, er det få mørketall når det gjelder produksjonsdyr, siden alle husdyrhold må registreres.

– Det er ingen alvorlige tilfeller som ikke blir fanget opp, men vi skulle selvsagt ønske at vi kunne ha oppdaget dem før de blir så alvorlige, avslutter hun.

Neste artikkel

Mattilsynet innstiller rutinetilsyn