Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Få land påbyr bedøvelse ved kastrering

I de fleste land i verden kastreres smågrisene uten bedøvelse.

Birgit Ranheim, veterinær og førsteamanuensis på Veterinærhøgskolen. Foto: Knut Houge
Birgit Ranheim, veterinær og førsteamanuensis på Veterinærhøgskolen. Foto: Knut Houge

- Det er helt uakseptabelt å kastrere uten bedøvelse. Grisene har samme evne til å føle smerte som alle andre pattedyr inklusive mennesker, sier Birgit Ranheim, veterinær og førsteamanuensis på Veterinærhøgskolen.

Fra 2002 er landets grisebønder påbudt å bruke veterinær til kastrering, og at kastreringen skal skje med bedøvelse. Senere har Sveits og Tyskland kommet etter.

I forkant av påbudet gjorde Birgit Ranheim flere studier for å vurdere effekten av den lokalbedøvelsen det var vanlig å bruke i Norge.

- Ingen ville tenke på å kastrere storfe, hest, sau eller katt uten bedøvelse. Før påbudet kom var det en etablert tradisjon at kastrering var noe svineprodusentene gjorde selv, og som regel uten bedøvelse. Bøndene opplevde dette som lettvint og billig, sier Ranheim.

- De skriker jo uansett

I debatten før påbudet kom, argumenterte en del av motstanderne med at smågrisene skriker uansett, enten de løftes, kastreres eller stikkes. Det ble også argumentert med at når grisen skulle bedøves før kastrering måtte den håndteres to ganger fordi man må vente noen minutter før bedøvelsen virker, og at dette ville påføre dyret mere stress.

- Selv om de fleste vil oppfatte at skrikene fra grisungene er de samme enten de løftes eller kastreres uten bedøvelse, så viste flere forsøk av lyden at skrikene var mye mere høyfrekvente når de ble kastrert uten bedøvelse. Man så også at atferden deres ble endret, ved at de lå mer for seg selv og ikke var så aktive med å spise. Det er også vist i mange forsøk at lokalbedøvelse og langtidsvirkende smertelindring gitt i forbindelse med kastreringen har god effekt både under og etter inngrepet. Det er ingen forskning som viser at det ikke er smertefullt for grisen å bli kastrert uten bedøvelse, sier Ranheim. Hun minnes at mange grisebønder var kritiske til påbudet og at det også var geografiske forskjeller på hvor sterk motstanden var.

I Norge er det påbudt å bedøve unggrisene før de kastreres.
I Norge er det påbudt å bedøve unggrisene før de kastreres.

Ikke ønske om omkamp

Svineprodusent og styremedlem i Norges Bondelag, Arne Elias Østerås, sier han ikke har registrert noe ønske i næringen om å gå tilbake til det gamle systemet der bonden selv kastrerte smågrisene uten bedøvelse.

- Påbudet om bedøvelse ved kastrering var et aktivt grep for å bedre dyrevelferden. Når det gjelder dyrevelferden hos gris er Norge et langt steg foran de fleste land i verden, sier Østerås.

Annonse

Birgit Ranheim er helt enig i denne beskrivelsen.

- Vi har strengere krav til produsentene enn hva som er tilfelle i for eksempel Danmark og Tyskland. Jeg føler også det har skjedd noe positivt med holdningene til mange grisebønder etter Mattilsynets tilsynskampanje i Rogaland i 2017 og dokumentaren som ble sendt på NRK I etterkant av tilsynskampanjen ble det iverksatt et dyrevelferdsprogram for svineprodusenter, sier Ranheim.

De store er best

- Ser du noen forskjeller mellom de svineprodusentene som har store besetninger og de som har små besetninger?

- Jeg er av den oppfatning at de som er heltidsbønder og har større besetninger, ofte har bedre kvalitet enn de som har mindre besetninger og har gris som en tilleggsnæring. De første er ofte mer oppdaterte faglig og kurser seg jevnlig, svarer Ranheim.

Arne Elias Østerås, svineprodusent og styremedlem i Norges Bondelag
Arne Elias Østerås, svineprodusent og styremedlem i Norges Bondelag

Svineprodusent Arne Elias Østerås sier dette bildet også stemmer med hans inntrykk.

- Når vi ser på hvilke produsenter som har tilsluttet seg Dyrevelferdsprogrammet for gris ser vi at godt over 90 prosent av de store produsentene har gjort dette, mens tilslutningen er lavest for det jeg vil kalle hobbyprodusenter, sier Østerås.

Veterinærbesøk

- I Danmark kan produsentene ta et kurs som gir dem lov til å bedøve og kastrere smågrisene selv. Kan dette være aktuelt i Norge?

- Jeg ser ingen grunn til det. Dagens smågrisproduksjon er en veldig synkronisert og planlagt drift. Når veterinæren kommer skal som regel veldig mange dyr kastreres samtidig. Under besøket kan veterinæren også gjøre andre tjenester som å vaksinere og gi råd til bonden, svarer Ranheim.

Neste artikkel

Enestående svensk purkefjøs