Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Få saker fører til utgraving

Av alle landbrukssakene som blir oversendt til kulturminnemyndighetene fører kun et fåtall av sakene til krav om arkeologiske registreringer.

på en landbrukseiendom
på en landbrukseiendom

Det finnes ikke noen fullstendig statistikk over landbrukssaker og arkeologi i Norge. Bjarne Gaut, rådgiver i Arkeologiseksjonen i Viken fylkeskommune, har imidlertid sammenstillet tallene for landbrukssaker som ble behandlet i Akershus fylkeskommune i 2019. Akershus ble fra nyttår en del av Viken fylkeskommune, sammen med Buskerud og Østfold.

- Antallet landbrukssaker som ble meldt inn til kommunene er ukjent. Landbrukskontorene og kommunenes saksbehandlere foretar en siling, før de sender et fåtall saker videre til kulturminneforvaltningen. Det totale antallet landbrukssaker som ble oversendt til, og behandlet av Akershus fylkeskommune i 2019 var 118, sier Gaut. Av disse gjaldt 27 nydyrking, 15 drenering, 19 landbruksvei, 24 driftsbygninger, 24 delingssaker eller kårboliger og 9 terrengutfylling og planering.

Annonse
Bjarne Gaut, leder i Arkeologiseksjonen i Viken fylkeskommune, med flint som er funnet på en gård.
Bjarne Gaut, leder i Arkeologiseksjonen i Viken fylkeskommune, med flint som er funnet på en gård.

- Det ble i 2019 gjennomført arkeologiske registreringer i 14 landbrukssaker, så det er ikke veldig ofte vi stiller krav om arkeologiske undersøkelser. Tiltakshaver måtte betale utgiftene til arkeologi i syv av de 14 sakene, forteller Gaut. Han sier kostnadene forbundet med arkeologi er små sammenliknet med investeringene som gjøres i norsk landbruk.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Arkeologer vi gi bønder georadardata