Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fire på jordet: Vekstavslutning i potet uten Reglone

2018 er siste året at sprøytemiddelet Reglone er godkjent som vekstavslutning i potet. Hva gjør potetprodusentene til neste år?

Tirsdag 24. april møtte om lag 60 potetprodusenter i Solør til markvandring og for å se på forsøk med alternative sprøytemiddel. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Tirsdag 24. april møtte om lag 60 potetprodusenter i Solør til markvandring og for å se på forsøk med alternative sprøytemiddel. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

2018 er siste året at sprøytemiddelet Reglone er godkjent som vekstavslutning i potet. Fra årsskiftet står derfor norske produsenter uten noe alternativ til kjemisk vekstavslutning

De fleste norske potetprodusenter svir ned potetriset om høsten med Reglone. Dette stopper veksten av potetriset og setter i gang modningen på knollene. Dødt potetris betyr også at potetene ikke vil bli smittet av tørråtesopp ved opptaking.

En kombinasjonsløsning

Tirsdag 24. april møtte om lag 60 potetprodusenter i Solør til markvandring og for å se på forsøk med alternative sprøytemiddel, Spotlight og Gonzai. Forsøket ble gjort i regi Norsk Landbruksrådgiving og Findus.

Rådgiver Camilla Bye i Norsk Landbruksrådgiving Øst mener at løsningen på Reglone-gåten, kan være å bruke Spotlight i kombinasjon med risknusing.

– Vi må også bli flinkere til å beregne gjødslingsmengde i sesongen for å treffe bedre med naturlig modning av potetene, sier potetrådgiveren.

– Det betyr at vi også må forsøke å starte sesongen litt tidligere med lysgroing og varmebehandling for å oppnå bedre avmodning, legger hun til.

Hva gjør bonden?

Så hva gjør norske potetprodusenter til neste år? Norsk Landbruk spurte fire produsenter i Solør samme spørsmål:

– Hva produserer du?

– Hvilken strategi har du for vekstavslutning i dag?

– Hva er planen din for vekstavslutning uten Reglone?

Per Ivar Berg. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Per Ivar Berg. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Per Ivar Berg. Potetprodusent i Grue.

– Jeg produserer Lady Clair, Beate og Asterix.

Annonse

– Som vekstavslutning kjører jeg risknuser kombinert med Reglone. Det er spesielt i Beate som har mye potetris, at jeg kjører med risknuser.

– Forutsatt at Spotlight blir godkjent av Mattilsynet kommer jeg til å bruke det, i kombinasjon med risknusing. Dette i kombinasjon med mer kontrollert tilføring av næringsstoffer. Jeg skal bli flinkere til å bruke nitratmåleren for mer riktig gjødsling i poteten.

Andreas Smedsrud. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Andreas Smedsrud. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Andreas Smedsrud. Potetprodusent Kirkenær

– Jeg produserer Nansen og Beate.

– Som vekstavslutning kjører jeg risknuser og to svake runder med Reglone. To ganger 125 milliliter per dekar. Jeg kjører med risknuser i tillegg til å sprøyte med Reglone for å få bedre kontakt med den nedre delen av rismassen. Jeg har kjørt med risknuser siden starten på 90-tallet.

– Jeg må kjøpe meg en ny og bedre risknuser. Også blir jeg å bruke Spotlight, hvis det blir godkjent av Mattilsynet.

Ivar Sund. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Ivar Sund. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Ivar Sund. Potetprodusent Kirkenær (vestsida)

– Jeg produserer Kerrs Pink, Beate og Saturna.

– Jeg bruker i hovedsak Reglone, den greier å ta potetriset. På Beate og Kerrs Pink kreves det to sprøytinger. Da kjører jeg to ganger 150 ml Reglone per dekar.

– Til neste år blir det nok risknusing i kombinasjon med Spotlight, forutsatt at middelet blir godkjent.

Tom Brauter. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
Tom Brauter. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Tom Brauter. Potetprodusent Kirkenær

– Jeg produserer i hovedsak Beate og noe Lady Clair.

– Som vekstavslunting knuser jeg potetriset og lar det stå i to-tre dager. Deretter sprøyter jeg med 120-150 ml Reglone per dekar.

– Neste år håper jeg vi får godkjent Spotlight. Da velger jeg dét i kombinasjon med risknusing. Jeg skal også ta bladprøver underveis i sesongen for å se hvordan vi ligger an med næringsstoffer. Og gjødsle smart slik at potetene avmodnes naturlig.

Neste artikkel

Bygde nytt potetlager før prishoppet