Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fiskå Mølle satser i Midt-Norge

Kjøper 45 dekar næringsareal av Norske Skog Skogn.

BYGGER: Fiskå Mølle har kjøpt tomteareal i Trøndelag. Her er en kraftfôrbil på tur i Etne i Vestland. Foto: Dag Idar Jøsang
BYGGER: Fiskå Mølle har kjøpt tomteareal i Trøndelag. Her er en kraftfôrbil på tur i Etne i Vestland. Foto: Dag Idar Jøsang

Fiskå Mølle vil etablere kraftfôrfabrikk og kornmottak på tomta ved Norske Skogs anlegg på Fiborgtangen på Skogn i Trøndelag.

– Trøndelag er et av landets store kornområder. Vi vil med anlegget på Fiborgtangen sikre høy egendekning av norsk korn, som er den største råvaren i vårt kraftfôrsortiment, forteller Leif Kåre Gjerde, daglig leder i Fiskå Mølle, på deres nettsider.

– Det er viktig å sikre bøndene i Trøndelag god avsetning og optimal logistikk for kornet som produseres. Fiborgtangen er derfor en ideell lokasjon for et nytt produksjonsanlegg for kraftfôr. Nærheten til E6 og de optimale havnemulighetene vil gi oss en effektiv bil- og båtlogistikk for råvarer og handelsvarer, sier han.

– Norske Skog Skogn er svært tilfredse med å kunne tilby Fiskå et næringsareal på Fiborgtangen. Salget passer inn i vår strategi om å tilby næringsarealer til blå og grønne næringer. I likhet med Norske Skog Skogn er Fiskå en del av den grønne, bærekraftige sirkulærøkonomien. Fiskås etablering vil være et viktig miljøforbedringstiltak, og de totale CO2-utslippene rundt kornhåndtering vil reduseres gjennom en mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur, som vei, bane og båt, forteller Bjørn Einar Ugedal, administrerende direktør ved Norske Skog Skogn.

Neste artikkel

Nytt kraftfôr til ku på beite