Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Flere bør opprette Bondens nettverk

I Tolga kommune har de hatt Bondens nettverk i ti år. Dette er et team med fagfolk som kan trå til, og hjelpe bønder eller bondefamilier som rammes av en akutt krise.

NETTVERK: – Det er lettere å gå ut til bonden når man har et nettverk i ryggen. Bondens nettverk er ryggraden i beredskapen vår, sier Kjersti Ane Bredesen (t.v.), landbrukssjef i Tolga kommune. Her står hun sammen med kollega Anne-Mari Stenseth.
NETTVERK: – Det er lettere å gå ut til bonden når man har et nettverk i ryggen. Bondens nettverk er ryggraden i beredskapen vår, sier Kjersti Ane Bredesen (t.v.), landbrukssjef i Tolga kommune. Her står hun sammen med kollega Anne-Mari Stenseth.

NLR Innlandet har bidratt til å etablere Bondens nettverk i 14 kommuner i Innlandet. I tillegg jobber tolv andre kommuner i fylket med å få nettverket på plass. NLR Innlandet har nylig søkt Landbruks- og matdepartementet om prosjektmidler til å overføre kunnskap til andre deler av landet.

– Vi har kompetanse på etablering og drift av nettverk. Bondens nettverk kan være et nyttig verktøyet når krisen kommer, sier Tore Jevnaker i NLR Innlandet. Han var med å bygge opp Bondens nettverk i Tolga.

INITIATIVET TIL Bondens nettverk i Tolga kom fra Anne-Mari Stenseth. Hun hadde jobbet med HMS i landbruket i kommunene i Nord-Østerdal, i tillegg til Røros og Oppdal. I denne jobben erfarte hun at flere gårdbrukere hadde utfordringer knyttet til egen psyke, familie og økonomi. Hun husker spesielt en arbeidsulykke hvor gårdbrukeren omkom.

– Denne ulykken gjorde meg oppmerksom på hvor sårbare de som står igjen, er. De har nok med sorgen og å komme seg igjennom dagene, om de ikke skal drifte bruket også. Da kjente jeg på at her burde det ha vært et system som kunne ha gjort dette noe lettere for dem som sto igjen, sier Stenseth.

NETTVERKET må ifølge prosjektleder Jevnaker bygges bredt nok faglig for at det skal fungere optimalt.

Annonse

– Det var kjempeviktig å få med psykiatritjenesten. Vi har også med NAV, fastlege, regnskapskontor og rådgivere fra bankene, sier Jevnaker.

BEREDSKAP: – Bondens nettverk kan være et nyttig verktøy når krisen kommer, sier Tore Jevnaker i NLR Innlandet.
BEREDSKAP: – Bondens nettverk kan være et nyttig verktøy når krisen kommer, sier Tore Jevnaker i NLR Innlandet.

Bondens nettverk var opprinnelig basert på erfaringer gjort fra et tilsvarende nettverk i Steinkjer.

– I Steinkjer hadde de ikke bygd nettverket stort nok. Det er farlig når slike nettverk drives av ildsjeler. Den dagen han eller hun slutter i jobben, eller dør, så kan plutselig Bondens nettverk være borte, sier Kjersti Ane Bredesen, landbrukssjef i Tolga.

LANDBRUKSKONTORET ER NAVET i Bondens nettverk i Tolga kommune. Landbrukssjefen sier det er viktig at dette forankres både i toppledelsen i kommunen og politisk.

– Noen i kommunen var skeptiske i starten og trodde dette ville bety mer jobb, men jeg tror faktisk at det på sikt vil gi oss mindre jobb. Det er lettere å gå ut til bonden når man har et nettverk i ryggen. Bondens nettverk er ryggraden i beredskapen vår, sier Bredesen.

HUN ADVARER KOMMUNER som skal bygge opp Bondens nettverk, å falle for fristelsen til å identifisere såkalte risikogrupper.

– Det er veldig lett å bygge opp byråkratiske systemer som gjør det enkelt for seg selv. For eksempel kan man definere enslige bønder over 50 år, som en risikogruppe. Men akutte kriser kan ramme alle bønder, sier Bredesen.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Sjølvmordsforsøket