Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere fôrenheter enn forventet

Analyser av årets førsteslått viser langt flere fôrenheter i grovfôret enn først antatt. Derfor er det avgjørende at du tar fôrprøver for å skaffe deg en oversikt over grovfôrlageret, slik at du kan disponerer fôret best mulig.

Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, anbefaler alle å ta fôrprøver. Foto: Morten Berntsen, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.
Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, anbefaler alle å ta fôrprøver. Foto: Morten Berntsen, Norsk Landbruksrådgiving Innlandet.

– En produsent fortvilte etter et avlingsnivå på kun 40 prosent av normalen etter førsteslått. Når vi fikk regnet på fôrenhetskonsentrasjonen etter analyse, viste det seg at faktisk avlingsnivå var nær 85 prosent. Det kan utgjøre en veldig stor forskjell for mange, sier Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Mer fôr i hver rundball

Selv om det så langt er tatt ut svært få prøver av årets førsteslått, kan rådgiveren se en klar tendens i axalysesvarene som har kommet tilbake.

– Det er et høyt tørrstoffinnhold i årets førsteslått. Det betyr mer fôr i hver ball. I tillegg ble mye av fôret høstet på et tidlig utviklingsstadium, noe som gir en høy fôrenhetskonsentrasjon, sier Jørgensen.

Han poengterer at vi ikke kan måle årets avling i antall rundballer.

– Å telle rundballer gir i beste fall en viss pekepinn. I et år som dette er det avgjørende at du tar ut grovfôrprøver for å analysere næringsinnholdet, slik at du kan skaffe deg oversikt over tilgjengelig fôr, fortsetter Jørgensen.

I et tilfelle har rådgiveren regnet på at en rundball kan inneholde rundt 350 fôrenheter, mot normalt i området 170-200 fôrenheter.

Hjelp til uttak

Både Norsk Landbruksrådgiving og Tine tar ut fôrprøver for sine medlemmer. Stein Jørgensen forventer at det blir stor etterspørsel etter denne tjenesten utover sensommeren og høsten.

– Alle bør ta ut fôrprøver i år, oppfordrer han.

Annonse

Med litt forberedelser, klarer man fint å ta ut fôrprøver selv. Denne informasjonsvideoen forklarer deg hvordan du går fram.

Rett disponering

– Førsteslåtten er gullet for alle produsentene i år, sier Sverre Wedum, fôringsrådgiver i Tine.

Han anbefaler melkeprodusenter å fordele førsteslåtten godt utover året, med unntak for besetninger som har konsentrert kalving. Her vil det være riktig å bruke mer av gullet i perioder med høy produksjon på dyrene.

– Man skal i alle fall ikke bruke opp alt av førsteslåtten nå. Når innefôringssesongen starter, skal man spe ut førsteslåtten med halm og grovfôrerstattere som kraftfôrtilbyderne har utviklet, supplerer Wedum.

Fôringsrådgiveren kan fortelle at ei melkeku kan klare seg med en fôrrasjon som består av kun 50 prosent grovfôr.

– Der vi normalt har en rasjon som består av 10 kilo tørrstoff, kan vi år knipe inn til fem kilo tørrstoff. Men det er viktig at det er nok fiber i rasjonen, slik at vomma fungerer, sier han.

Sverre Wedum er optimistisk med tanke på å berge de fleste produksjonsdyrene.

– Dersom vi får høstet halm under nogenlunde høvelig forhold, har jeg stor tro på at vi skal klare dette, sier han.

Neste artikkel

Vil øke marginene med bedre grovfôr