Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere kan få tilskudd, men ikke mer

– Vi har ikke fått noen indikasjoner fra den nye regjeringa på at vi kan øke rammen til det enkelte prosjekt, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

PRIORITERT: Melkebruk som har fra 15 til 30 kyr, og som må bygge om til løsdrift, er ei prioritert gruppe når Innovasjon Norge skal tildele investeringsmidler.
PRIORITERT: Melkebruk som har fra 15 til 30 kyr, og som må bygge om til løsdrift, er ei prioritert gruppe når Innovasjon Norge skal tildele investeringsmidler.

Støre-regjeringa har økt investeringstilskuddene som Innovasjon Norge skal gi til landbruket neste år, med 200 millioner kroner. Dermed blir den totale rammen på 879,5 millioner kroner.

REGJERINGA HAR SENDT UT ei pressemelding om statsbudsjettet og tilleggsbevilgninga på 200 millioner. Her skriver de at «Midlane skal målrettast mot små og mellomstore gardar, for å kunne følgje opp lausdriftskravet.»

Betyr dette at de 200 millionene skal gis til melkeprodusenter, i tillegg til de beløpene dere normalt gir som tilskudd til disse?

– Det vet vi foreløpig ikke. Vi vet ikke mer enn det som står i pressemeldinga. Men fram til nå har melkebruk som har fra 15 til 30 kyr, og som må bygge om til løsdrift, vært en prioritert gruppe.

TIDLIG: – Bønder som har byggeplaner, bør ikke vente så lenge etter nyttår med å sende inn søknaden, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge
TIDLIG: – Bønder som har byggeplaner, bør ikke vente så lenge etter nyttår med å sende inn søknaden, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge
Annonse

RAMMEN FOR HVOR MYE hver gård kan få i investeringstilskudd, ligger fast.

– De kan maksimalt få et tilskudd som utgjør 35 prosent av totalkostnaden, men det er ikke mulig å motta mer enn to millioner kroner. Hvis det brukes mye trevarer i bygget, kan det i tillegg gis et tretilskudd på 400 000 kroner. Tilleggsbevilgninga på 200 millioner kroner vil bety at Innovasjon Norge neste år kan gi tilskudd til flere byggeprosjekter i landbruket, enn de har kunnet de siste årene, sier Bruvoll.

INNOVASJON NORGE gikk i år tom for investeringsmidler i flere fylker allerede i mars og april.

– Bønder som har byggeplaner, bør ikke vente så lenge etter nyttår med å sende inn søknaden.

Hva legger dere vekt på når dere vurderer søknadene?

– Prosjektene må ha lønnsomhet og være i samsvar med de landbrukspolitiske retningslinjene. Vi vil også sjekke at gården har det nødvendige ressursgrunnlaget, svarer Bruvoll.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Tar sats og løftar seg til nytt nivå