Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Folk får i seg for mye dioksiner

Mangden dioksiner og i mat er over tålegrensen.

DIOKSIN: Meieriprodukter er i kategorien matvarer som VKM sier kan innholdet for mye dioksiner. Foto: Colorbox
DIOKSIN: Meieriprodukter er i kategorien matvarer som VKM sier kan innholdet for mye dioksiner. Foto: Colorbox

Fet fisk, melk, meieriprodukter og kjøtt gir oss mer dioksiner og dioksinlignende PCB i kroppen enn den har godt av. Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en ny rapport, som ble publisert i dag.

På den positive siden for oss nordmenn er det at innholdet de giftige stoffene er noe lavere i norskproduserte matvarer enn i tilsvarende mat i mange andre land.

VKM SKRIVER AT DIOKSINER, og dioksinlignende PCB, er tungt nedbrytbare, fettløselige og svært giftige organiske miljøgifter som hoper seg opp i næringskjeden. De havner i dyrefôr og mat fordi de finnes i miljøet.

Dioksiner og dioksinlignende PCB i maten gir ikke akutte helseeffekter. Det er først og fremst mengden i kroppen etter opphoping over mange år som kan gi helseskader. Skadepotensialet til dioksiner og dioksinlignende PCB oppgis som pikogram toksiske ekvivalenter (TEQ).

I 2018 FASTSATTE Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en tålegrense på 2 pikogram TEQ per kilo kroppsvekt per uke. Tålegrensen ble satt på bakgrunn av at menn som ble eksponert for dioksiner og dioksinlignende PCB i fosterlivet og i barndommen, fikk redusert konsentrasjon av sædceller.

Det VKM har gjort er kun å vurdere risiko ved eksponering for dioksiner og dioksinlignende PCB fra kosten, og har ikke tatt hensyn til positive helseeffekter av mat eller næringsstoffer i maten.

EKSPONERING, DET VIL SI mengden vi får i oss av disse stoffene, ble beregnet ved at data på gjennomsnittlig innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB i mat ble kombinert med data på konsum av de ulike matvarene.

VKM brukte tålegrensen fra EFSA til å karakterisere risiko forbundet med den norske befolkningens eksponeringen for dioksiner og dioksinlignende PCB.

DET ER TRE FUNN Helle Katrine Knutsen, som har vært faglig leder for risikovurderingen, særlig vil løfte fram..

– For det første har VKM har kommet fram til at overskridelsen av tålegrensen i Norge er omtrent av samme størrelse som EFSA beregnet for den europeiske befolkningen. For det andre er innholdet av stoffene noe lavere i norskprodusert fisk, kjøtt, melk og egg enn i tilsvarende mat produsert i andre land. Og for det tredje inneholder enkelte matvarer, som fiskelever, brunt krabbekjøtt, reinsdyrlever og noen typer marine oljer så mye dioksin og dioksinlignende PCB at inntak kan gi eksponering langt over tålegrensene», sier Knutsen.

Det er VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester som har vurdert og godkjent risikovurderingen.

Neste artikkel

Rykta sa at ammekubønder ga opp, men her er tala