Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Foreslår kraftige klimakutt i dansk landbruk

Sosialistisk Folkeparti vil redusere landbruksarealet og antallet husdyr i Danmark.

Sosialistisk Folkeparti vil redusere jordbruksarealet i Danmark med 7 prosent og antallet husdyr tilsvarende. Illustrasjonsfoto: Camilla Mellemstrand

Mens den borgerlige regjeringen i all hovedsak vil frita landbruket fra å bidra til de samlede danske klimautslippene, vil Sosialistisk Folkeparti (SF) redusere redusere landbruksarealet, minske husdyrproduksjonen og andre danskenes kostholdsvaner. Det skriver Landbrugsavisen.

Pia Olsen Dyhr, som er leder i SF, mener at landbruket står for opp mot 30 prosent av de samlede danske utslippene, og ikke 20 prosent som er tallet myndighetene bruker, fordi SF inkluderer energirelaterte CO2-utslipp og karbontap. Av utslippene fra landbruket regnes mer enn 60 prosent å komme fra husdyrproduksjonen.

Pia Olsen Dyhr er leder i Sosialistisk Folkeparti i Danmark. Foto: Facebook

I forslaget sitt foreslår SF ni konkrete tiltak som skal redusere utslipp av drivhusgasser med opp til 25 prosent innen 2030.

Et forslag er å brakklegge 650 000 dekar av den mest klimabelastede jorda, som tilsvarer sju prosent av det danske landbruksarealet, og redusere tallet på husdyr tilsvarende.

Annonse

Professor i jordbruk, Jørgen E. Olesen ved Aarhus Universitet, har på oppdrag fra den danske avisa Information, vurdert forslaget og mener at det er et godt, konkret og realiserbart tiltak, men advarer samtidig mot at tiltaket kan flytte produksjonen til land med mindre effektiv teknologi, og dermed øke utslippene totalt sett.

SF vil subsidiere bønder som tar areal ut av produksjon og mener at nye fjøsløsninger, bedre fôr og mer klimavennlige maskiner ikke nødvendigvis vil påvirke produksjonen og konkurranseevnen.

jfdosTiltakene er beregnet å koste 604 millioner danske kroner hvert år fram til 2030.

Et annet element i forslaget er mer klimavennlig fôring av storfe. SF vil stille krav om fôring med mer fett og kraftfôr for større storfebesetninger. Dette for å redusere metanutslippene.

Landbruket sin interesseorganisasjon, Landbrug & Fødevarer mener at forslagene til SF går i helt feil retning. De mener at Danmark sitt bidrag til å redusere klimautslippene er å produsere mer mat i Danmark, fordi dansk landbruk både er klimaeffektivt og strever etter å bli enda bedre.

Neste artikkel

Fornøyde bønder i innlandet