Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forskning på bønders psykiske helse

Prosjektet Unge bønder og psykisk helse, har gitt innsikt i hva som er viktig for unge bønders trivsel i arbeidet. Nå er forskningen nominert til Helseprisen for 2019.

Unge bønder svarer at det å føle seg faglig oppdatert er viktig for den psykiske helsa. Arkivfoto: Liv Jorunn D. Sagmo
Unge bønder svarer at det å føle seg faglig oppdatert er viktig for den psykiske helsa. Arkivfoto: Liv Jorunn D. Sagmo

Helseprisen er en årlig utmerkelse som deles ut av stiftelsen Dam. Prosjekter som er nyskapende, har skapt engasjement eller har spesielt gode resultater og nytte, har mulighet til å vinne prisen.

Prosjektet Unge bønder og psykisk helse, som startet opp for omtrent ett år siden, er nå i ferd med å avsluttes. Underveis har forskerne sendt ut spørreundersøkelse til et tilfeldig utvalg av 680 bønder i alderen 18 til 31 år. Av dem var det 145 som deltok i undersøkelsen.

FAGLIG KUNNSKAP ER VIKTIG

- Bakgrunnen for prosjektet er at en del forskning viser at unge bønder sammenlignet med eldre, opplever mer stress knytta til økonomi og investeringer. I tillegg til å skulle ta over gård, er mange er under etablering av familie, forteller Brit Logstein, som er forsker ved Ruralis.

Det er Logstein og hennes forskningsassistent Henrik Almaas som har gjennomført forskningsarbeidet. Hun forteller at de unge bøndene ble spurt om hva som hadde betydning for deres psykiske helse.

Selv om prosjektet enda ikke er avluttet kan Logstein dele at de allerede har gjort noen viktige funn. I undersøkelsen har forskerne sett på flere ulike variabler, og det er særlig èn faktor som de unge bøndene ser på som viktig for å ha det bra.

- Vi ser at det å være faglig oppdatert er noe av det som har størst betydning for hvordan de har det. Når det oppstår sykdom i besetningen, tørke eller regn, så er det er viktig å føle at man er kompetent til å takle utfordringene, noe som igjen bidrar til en følelse av kontroll forteller Logstein.

ØKONOMI ER STRESSENDE

Hun nevner også at inntekt og store investeringer er en viktig årsak til stress. Sammenlignet med eldre bønder, så viser det seg at de unge bøndene har flere bekymringer knytta til økonomi og hvorvidt de får gjort alt de skal på gården.

- Vi tenker at det skyldes at de unge bøndene er under etablering og at mange har gjort store investeringer. Samtidig kan framtiden oppleves usikker, med mange faktorer som er utenfor deres kontroll, men som har stor betydning for om investeringene vil gi avkastning eller ikke. Det er også et viktig poeng at de mer erfarne bøndene har vært ute en vinternatt før, forklarer hun.

Brit Logstein er forsker og har stått for undersøkelsene i prosjektet. Foto: Ruralis
Brit Logstein er forsker og har stått for undersøkelsene i prosjektet. Foto: Ruralis

BØNDER JOBBER MYE

Annonse

Videre har forskerne sett på arbeidstid, og av de unge bøndene svarer 22 prosent at de jobber halvannet årsverk eller mer på gården. 27 prosent svarer at de jobber ett til halvannet årsverk, og det er kun 17 prosent som svarer at de ikke har jobb utenfor gårdsdrifta.

- Det er kanskje ingen nyhet at mange bønder jobber fryktelig mye, men det er viktig å være bevisst på at det kan gå utover den psykiske helsa, sier Logstein.

Samtidig viser det seg at de fleste unge bøndene er fornøyd med arbeidsmiljøet og forholdene på jobben, og at dette har stor betydning for mental helse.

- Det å ha det ryddig og ordentlig, og at forholdene er ordna, er med på å øke trivselen, forklarer hun.

ENSOMHET GIR MISTRIVSEL

Det er en kjent sak at mange bønder blir gående mye for seg selv. I undersøkelsen kommer det fram at 21 prosent av de unge bøndene som svarte, føler seg ensomme.

- De som svarer at de opplever mer ensomhet, er også de som føler de har dårligere psykisk helse. Derfor er mulighet for sosialt nettverk veldig viktig for å fremme psykisk helse og trivsel, forteller Logstein.

Sammenlignet med bønder forøvrig, viser det seg at unge bønder er omtrent like ensomme som de eldre.

FAGRÅDGIVERE SOM RESSURS

Som tiltak for å fremme god psykisk helse blant unge bønder, har prosjektet blant annet sett på hvordan fagrådgivere kan brukes når de er ute hos bonden. Forskerne fra Ruralis har derfor intervjuet rådgivere fra Tine og Nortura. I tillegg har rådgiverne vært på kurs hos Mental Helse og Ungdom for å lære om hvordan de kan være en ressurs for psykisk helse ute hos produsentene.

- Et viktig poeng er at rådgiverne ikke skal være psykologer, men at de kan hjelpe til med de arbeidsoppgavene som gjør at det begynner å røyne på. De skal hjelpe til med å få oppgaver som kan virke uoverkommelige, til å bli overkommelige, forteller forskningsassistent Almaas.

I tillegg kan det være nyttig at rådgiverne kjenner til hvilke etater de kan henvise til, om de ser at bøndene har behov for mer enn faglig hjelp.

Unge bønder og psykisk helse er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Ungdom, Ruralis, Norges Bygdeungdomslag, Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke. Det er Mental Helse Ungdom som står som prosjekteier, mens Extrastiftelsen har finansiert forskningen.

Neste artikkel

Bartnes tar Bondelags-exit