Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt flest båsfjøs

60 prosent av landets melkeprodusenter har båsfjøs, men 60 prosent av alle kyr er i løsdrift.

De fleste melkeprodusentene har kyrne på bås.
De fleste melkeprodusentene har kyrne på bås.

Disse tilsynelatende motstridende tallene, skyldes at løsdriftsfjøs gjennomgående har vesentlig flere kyr enn båsfjøs.

Tallene ovenfor stammer fra den siste oversikten fra Kukontrollen, som ble gjort 14. januar i år. 98 prosent av melkeprodusentene i Norge er medlem av Kukontrollen. Av disse har 4 300 kyrne på båsfjøs, og 2 892 kyrne i løsdrift.

- Båsfjøsene har i gjennomsnitt 18,2 kyr, mens løsdriftsfjøsene har i gjennomsnitt 41,3 kyr, forteller seksjonsleder Olav Østerås i Tine Rådgivning.

Avvikling

- De fleste melkebruk med store arealer og stor kvote har alt lagt om til løsdrift, men mange av de mindre brukene på Vestlandet, Sørlandet og i Nord-Norge lurer på om det er økonomi i dette. Jeg tror ikke bøndene ønsker en omkamp om løsdriftskravet. De fleste mener nok at løsdrift er bra for kua, det er mer et spørsmål om å få til en forsvarlig økonomi etter ombygging, sier spesialrådgiver Bjørn Gunnar Hansen i Tine. Han forteller at for eksempel i Vestland hadde i underkant av 40 prosent av brukene færre enn 15 kyr i 2018.

Hansen tror nedgangen i antall melkebruk vil fortsette, og regner med at kravet om at alle fjøs skal ha en velferdsavdeling innen 2024, vil føre til en ytterligere avskalling.

- Dette kravet kan nok føre til at en del melkeprodusenter som nærmer seg pensjonsalder gir seg.

Annonse
–  Mange av de mindre melkeprodusentene på Vestlandet, Sør-Landet og i Nord-Norge lurer på om det er økonomi i å bygge nytt løsdriftsfjøs, sier Bjørn Gunnar Hansen, fagsjef i Tine. Foto: Privat
– Mange av de mindre melkeprodusentene på Vestlandet, Sør-Landet og i Nord-Norge lurer på om det er økonomi i å bygge nytt løsdriftsfjøs, sier Bjørn Gunnar Hansen, fagsjef i Tine. Foto: Privat

Høyere avdrått

Oversikten fra Kukontrollen viser også av avdråtten er høyere for kyr som går i løsdrift enn for kyr som står på bås; 8412 kilo for dyr i løsdrift og 7671 for dyr som står på bås.

Langt de fleste fjøs med løsdrift har installert melkerobot. Ved nyttår var det 2014 fjøs med robot i Norge, men dette tallet øker fra måned til måned.

- Av de totale melkeleveransene i Norge kommer 50 prosent fra robotfjøs. Dette viser at norske melkeprodusenter er veldig teknisk innovative, forteller Olav Østerås. Han opplyser at gjennomsnittsavdrått på kyr i fjøs med melkerobot er 8690 kilo.

- Bør ha 200 tonn

- Hvor stor melkekvote bør en produsent ha for å kunne forsvare å investere i løsdriftsfjøs med melkerobot?

- Man bør nok ha 25-30 kyr og en kvote på 200- 250 tonn for at det skal være lønnsomt å investere i løsdrift med robot, gitt dagens finansieringsordninger i Innovasjon Norge. Men situasjonen er veldig ulik fra bruk til bruk om man kan bruke deler av den eksisterende bygningsmassen eller om man må bygge alt nytt. Det varierer også hvor mye gjeld folk har i utgangspunktet og hvilke muligheter det er for å hente inntekter utenom bruket. Vi må regne på økonomien på hvert enkelt bruk, det finnes ingen absolutt grense som gjelder for alle, sier Hansen.

Neste artikkel

Ombygging uten bindingstid