Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fortsatt restriksjoner

Foto: Bjart Schieldrop
Foto: Bjart Schieldrop

Det er fortsatt en risiko for spredning av fugleinfluensa i Norge. Derfor forlenger Mattilsynet tiltakene inntil videre, for å forebygge spredning av smitte.

Fjørfe må fremdeles holdes inne, og det er forbudt å jakte enkelte fugler i alle fylker sør for Nordland. Fugleinfluensaen som er funnet, er først og fremst en risiko for fugler og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.

– Vi forstår at tiltakene er ganske inngripende, men det er fremdeles en risiko for at smitten skal spre seg. Dette skyldes blant annet mer inngående informasjon fra Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning, om trekk av spesielt måker som går mellom Norge og land sør for oss, i milde vinterperioder. Derfor har vi vurdert det slik at vi beholder disse begrensningene inntil videre, for å forebygge smittespredning til kommersielle fjørfehold, sier Ole Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Frykter vårtrekket, viderefører portforbud