Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fraråder å bruke værring i mædi-områder

For å unngå nye smittekontakter, anbefaler Nortura at saueeiere i mædi-områder rekrutterer værer fra egen besetning, fremfor å bruke værring.

28 besetninger er båndlagt i forbindelse med mædi-utbruddet i Trøndelag. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo
28 besetninger er båndlagt i forbindelse med mædi-utbruddet i Trøndelag. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo

Mye er fortsatt uavklart når det kommer til mædi-smitten i Trøndelag. Nå går Nortura ut med en rekke anbefalinger for produsenter i midtre del av gamle Nord-Trøndelag, der risikoen for smitte er størst.

Per midten av august er det 30 besetninger som er pålagt restriksjoner av Mattilsynet. To av besetningene har fått påvist mædi. De resterende 28 besetningene er kontakter og utredes videre for smitten, skriver Nortura på sine medlemssider.

Lukk besetningen, unngå smitte

Til produsenter som ikke er pålagt restriksjoner av Mattilsynet har de følgende anbefalinger:

– Vi anbefaler å lukke egen besetning så langt mulig denne høsten. Dette for å unngå å få inn smitte, men også for å unngå å spre smitte til andre dersom din egen besetning har uoppdaget smitte.

– Rekrutter nye værer fra egen besetning!

Annonse

– Hold også igjen eldre værer som fortsatt er i besetningen og kan brukes videre.

– Evt. ulemper som punktene ovenfor medfører er langt lavere enn konsekvensene ved å få smitte inn i egen besetning eller å bli definert som kontaktbesetning.

Hold igjen ekstra søyelam i egen besetning

Til produsenter som er båndlagt av Mattilsynet har Nortura følgende anbefalinger:

– Hold igjen ekstra søyelam. Dersom Mattilsynet finner smitta dyr og pålegger slakting av noen få dyr i din besetning er det fortsatt mulig å øke påsettet.

– Husk: Det er uansett ikke lov å føre dyr inn i eller ut av besetningen annet enn etter avtale med Mattilsynet, skriver Nortura.

Neste artikkel

Bedre betalt for sau og lam