Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frøavlere vil ha GMO

Nødvendig for å nå klimamål

AVLER: Med et klima i rask endring vil danske frøavlere ha tilgang på nye planteavlsteknologier som Crispr for å avle fram nye mer klimarobuste sorter.
AVLER: Med et klima i rask endring vil danske frøavlere ha tilgang på nye planteavlsteknologier som Crispr for å avle fram nye mer klimarobuste sorter.

– Adgang til nye og revolusjonerende planteavlsteknologier som Crispr er nødvendig for at landbruket skal oppnå sine klimamål, sa gårdbruker og formann for det danske såvareselskapet DLF, Christian Høegh-Andersen.

Under DLFs generalforsamling denne uka var Høegh-Andersen tydelig på hva de trenger fra politikerne. Han mener politikerne må fjerne europeiske hindringer som holder igjen bruken av nye planteavlsteknologier slik at planteavlerne raskere kan få fram nye sorter som takler et klima i endring.

Annonse

– Det ville kledd den nye regjeringen om de var litt mer behjelpelige for å løse en av de største utfordringer vi har som et planteavlsselskap i Europa. Ved å sikre adgang til å bruke nye planteforedlingsteknikker vil vi fastholde vår konkurransekraft til omverdenen, sa Høegh-Andersen i følge Landbrugsavisen.

Formannen mente også at danske og europeiske politikere burde sikre adgangen til nødvendige plantevernmidler slik at det fortsatt skal være mulig å produsere mat i EU til en konkurransedyktig pris.

– I valgkampen har politikerne vært travelt opptatt med å snakke om at matproduksjonen skal være bærekraftig, men de burde heller vært travelt opptatt med å gi oss de konkrete verktøyene vi trenger for å nå det målet, sa Høegh-Andersen.

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken