Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fugleinfluensa fortsetter å herje

Høy forekomst i Europa.

SYKDOM: Det er nå svaner, ender og gjess som topper statistikken, og knoppsvane er den fuglearten som har vært hardest rammet. Foto: Colourbox.
SYKDOM: Det er nå svaner, ender og gjess som topper statistikken, og knoppsvane er den fuglearten som har vært hardest rammet. Foto: Colourbox.

– Det er høy forekomst av fugleinfluensasmitte i Europa, særlig i landene som grenser til Nordsjøen, skriver Veterinærinstituttet på sine sider.

I sommer var det store utbrudd og massedød blant kolonihekkende sjøfugl i Europa, men utover høsten har antall viruspåvisninger hos denne fuglegruppen gått ned.

– Det er nå svaner, ender og gjess som topper statistikken, og knoppsvane er den fuglearten som har vært hardest rammet de siste månedene, skriver de.

De fleste utbruddene i fjørfebesetninger har vært i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia. I Norge var det utbrudd i to fjørfebesetninger i Rogaland i henholdsvis oktober og november i fjor, og det har blitt påvist fugleinfluensa hos villfugl i Rogaland, Nordland og Troms og Finnmark fra oktober 2022 til i dag. Vedvarende kuldeperioder i Norge kan føre til fuglebevegelser ut av landet mot sør og vest, mens lavtrykk og sørlige og vestlige vinder kan fremprovosere trekkbevegelser til Norge fra områder i Europa med høyt smittepress.

Annonse

Fugleinfluensaviruset spres stadig til nye områder.

– Siden Veterinærinstituttet la ut forrige statusrapport 21. oktober 2022 er det for første gang påvist fugleinfluensa i Mexico, i en rekke land i Sør-Amerika og på Grønland. Fugleinfluensa kan en sjelden gang smitte til mennesker. Personene som så langt har fått påvist viruset i Europa og USA har hatt ingen eller milde symptomer, skriver de.

Veterinærinstituttet anbefaler Mattilsynet å videreføre portforbud for alle dyrehold med fugl i kommunene Stavanger, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Sandnes (unntatt tidligere Forsand kommune), Klepp, Time og Hå i Rogaland.

– Fjørfeholdere i hele landet oppfordres til å ha høyt fokus på smittevern, og det bør være lav terskel for å varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa i kommersielle fjørfebesetninger og hobbyfjørfehold, avslutter Veterinærinstituttet.

Neste artikkel

Nok et utbrudd i Rogaland