Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gir tilskudd for omlegging til økomelk

Rørosmeieriet og Tine gir ekstra tilskudd for produsenter som legger om til økomelk.

I opptil 18 måneder vil de som legger om til økologisk melkeproduksjon få 25 øre literen ekstra. Foto: Rørosmeieriet
I opptil 18 måneder vil de som legger om til økologisk melkeproduksjon få 25 øre literen ekstra. Foto: Rørosmeieriet

Rørosmeieriet har behov for mer økologisk melk. Nå tilbyr de et tilskudd på 25 øre literen til melkeprodusenter i fjellregionen rundt Røros i omleggingsperioden.

Det er en økonomisk belastning å legge om fra konvensjonell til økologisk melkeproduksjon. For å bøte på dette vil Rørosmeieriet kompensere melkeprodusenter økonomisk mens de legger om.

I avtalen med Tine Råvare, som leverer melk til Rørosmeieriet, heter det at det skal gis et tilskudd på 25 øre per liter melk, som i neste omgang dekkes av Rørosmeieriet. Muligheten for å inngå avtale med Tine Råvare gjelder fra kommende årsskifte.

Annonse

Tilskuddet gjelder fra omleggingen starter og fram til melkeleveringa er i gang. Tida er imidlertid avgrenset til maksimalt 18 måneder, og produsenten forplikter seg til å produsere økologisk melk i minst fem år.

Rørosmeieriet trenger mer økologisk melk. Foto: Rørosmeieriet
Rørosmeieriet trenger mer økologisk melk. Foto: Rørosmeieriet

Tine følger opp tiltaket i fjellregionen med å tilby den samme ordningen i andre områder der det er

– Dette kan være i områder hvor det er behov for mer melk og inntransport kan gjennomføres effektivt til meierier som benytter melka i økologisk produksjon, skriver Tine på sine medlemssider.

Neste artikkel

Ti millioner kroner til Mædi-beredskap