Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

GMO deler forbrukerne

Amerikansk studie viser at forbrukerne kan deles i tre grupper

RÅNELUKT: Med bruk av genredigering kan snart amerikanske svineprodusenter ha griser som ikke må kastreres for å unngå rånelukt i kjøttet. Spørsmålet er om forbrukerne vil ha det.
RÅNELUKT: Med bruk av genredigering kan snart amerikanske svineprodusenter ha griser som ikke må kastreres for å unngå rånelukt i kjøttet. Spørsmålet er om forbrukerne vil ha det.

– Eksperter fra matindustrien har en tendens til å mene at folk avgjør hvilken mat de kjøper basert på kostnad, utseende, smak og næringsinnhold. Men vår studie viser at når du har med ny teknologi å gjøre, som folk ikke er helt kjent med, spiller andre faktorer en mye større rolle. Spesielt folks sosiale og etiske verdier og hvorvidt de stoler på myndighetene og industrien, sier sosiologiprofessor David Peters.

I USA har de et langt mer liberalt regelverk på bruken av genmodifisering i matvarer enn hva vi har i Europa og i Norge. Med framveksten av genredigeringsverktøyet Crispr forventes det mange titalls, om ikke hundretalls, nye genmodifiserte matvarer på markedet i USA over bare noen få år.

I tillegg til de genmodifiserte variantene av soya, raps og mais som har vært på markedet i USA i mer enn 30 år har det nå i de senere årene også blitt godkjent husdyr.

Det første husdyret var en genmodifisert laks og det andre er en gris der de har fjernet et potensielt allergifremkallende stoff på cellenes overflate. Disse grisene kan brukes til å produsere medisin og organer til humanmedisinske formål, men også svinekjøtt til folk som har kjøttallergi.

Det forventes også griser som er genredigert slik at de ikke trenger å kastreres for å unngå rånelukt på kjøttet, noe som vil være et viktig dyrevelferdstiltak for hanngriser.

Men vil forbrukerne ha all denne genredigerte maten? Det har forskere ved Iowa State University (ISU) forsøkt å finne svaret på i en ny stor studie og de mener amerikanske forbrukere kan deles i tre grupper på bakgrunn av deres holdning til genmodifisert mat, skriver nettstedet PigProgress.

Annonse

Studien fra ISU er basert på tilbakemeldinger fra 2000 amerikanske forbrukere og er den første studien i sitt slag som ser på forbruker-aksept for genmodifisert mat. De finner at forbrukerne kan deles i tre grupper basert på deres holdninger til genmodifisert mat.

En gruppe forbrukere har ikke noe problem med å kjøpe å spise genmodifiserte matvarer. Dette er typisk unge under 30 år med høyere utdannelse og god økonomi. Gruppen mener at teknologi og vitenskap er løsningen på mange utfordringer i samfunnet, de har generelt stor tiltro til statlige reguleringer og til landbruksindustrien.

En gruppe forbrukere vil på sin side unngå å kjøpe genmodifiserte matvarer. Dette er en gruppe primært bestående av kvinner, eldre personer, forbrukere med lav inntekt og religiøse forbrukere. Denne gruppen mener de legger stor vekt på hvordan maten er produsert og etikken i produksjonen. Det er også en tendens til at denne gruppen har lavere tillit til staten og stoler mer på egne overbevisninger.

Den tredje gruppen er midt i mellom de to ytterpunktene. Dette er forbrukere som ikke har en klar holdning til genmodifisert mat og forskerne finner at de baserer sine holdninger på forbrukeropplevelser og erfaringer. Forbrukere innen denne gruppen er også mottagelig for å lære og forstå vitenskapen innen dette feltet og vil etter hvert velge en av de to sidene.

Studien viser også at så mye som 60 prosent av kvinnene i USA ikke ønsker å spise genmodifisert mat og forsøker å unngå det.

Studien er en del av Gene Edited Foods Project som ser på hvordan det er mulig for å få større aksept blant forbrukerne for genmodifiserte matvarer. Etter planen skal undersøkelsen gjentas hvert andre år i ti år for å se om det har vært noen endring i forbrukernes holdninger.

Neste artikkel

– Ta ikke sjansen på å la være å søke