Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Grovfôrkrisa avblåst

Selv om det så mørkt ut tidligere i høst, har de fleste klart å få slåtten i hus.

En våt og krevende sesong til tross, ser det ikke ut til å bli noe grovfôrmangel i år. Foto: Kristin Bergo
En våt og krevende sesong til tross, ser det ikke ut til å bli noe grovfôrmangel i år. Foto: Kristin Bergo

Da vi snakket med rådgivere over hele landet tidlig i høst, så det mange steder svært dårlig ut med tanke på å få inn grovfôret til vinteren. Både i Nord og i Vest var sommeren så blaut, at det ikke var mulig å komme utpå jordene med slåmaskiner og traktorer.

Det blei spådd både dårlig kvalitet og lite fôr for de som har vært hardest rammet av værgudenes vrede, men heldigvis har seinhøsten gitt de fleste mulighet til å slå mye av graset likevel.

– Lenge så det dårlig ut for å få fôret i hus, men både i Vestland og nordover i landet har mange klart å slå til slutt. Siden graset fikk stå lenge mange steder, virker det som det ikke er noe særlig grovfôrmangel, men en del vil nok oppleve at kvaliteten er dårlig, sier Ragnhild Borchsenius, som er fagkoordinator for grovfôr i NLR.

Når vi sjekker statistikken for grovfôrprøvene som har kommet inn og blitt analysert i slutten av november, ser vi lite tegn til at det har vært en usedvanlig dårlig grovfôrsommer. Det ser heller ut som det har vært et ganske normalt år, med snitt på rundt 6,05 MJ NEL20(0,88 FEm) per kilo tørrstoff, både for første- og andreslåtten. Dette gjelder både for landet totalt sett, men også for en del av de fylkene som har hatt en spesielt våt sesong.

– Når vi ser på analysene ser gjennomsnittet egentlig ganske likt ut som i fjor, men det er viktig å merke seg at det er store variasjoner, og at det er noe lavere tørrstoffinnhold, forteller Tine-rådgiver Ingunn Schei.

Hun forteller samtidig at det sannsynligvis vil komme inn mange nye fôrprøver gjennom vinteren, og at analysene så langt, kanskje ikke gir helt riktig bilde av totalsituasjonen.

– Det er ikke helt utenkelig at det enda ikke er sendt inn fôrprøver av en del av graset som blei slått seint på høsten, sier hun til Norsk Landbruk.

Annonse

Selv om analysene så langt ser greie ut, har hun imidlertid merket seg at avdråtten har gått noe mer ned enn hva man kunne forvente basert på lavere forholdstall.

– Vi ser at ytelsen har gått jevnt ned gjennom året, for så å droppe litt ekstra etter beitetida. Det kan godt ha sammenheng med at en del kyr kommer fra litt dårlig høstbeite, og rett inn på litt dårlig innefôring. Dessuten hører vi fra rådgiverne at mange går over til billigere kraftfôr, nå som prisene øker, forteller Schei.

NLR-rådgiver Jon Geirmund Lied holder til i Møre og Romsdal, som er et av fylkene som har hatt en begredelig sommer. Han kan også fortelle om en unormalt sein slått, men mener at finværet utover høsten har avverget en krisesituasjon.

– En god del grovfôr blei berga, men mye blei ikke tatt før langt uti september, og det er altfor seint for å få noe god kvalitet. Det er helt sikkert enkelte som har fått for lite fôr, men det bør det være gode muligheter å få tak i, enten internt i fylket, eller fra nabofylker, forteller han.

Han mener at flere har hatt en del små vinduer hvor det var mulig å kjøre gjennom sesongen, så han tror en del har klart å høste litt fôr med grei kvalitet her og der.

– Alt i alt har det gått ganske bra, så vi skal ikke rope ulv om grovfôrsituasjonen i år, avslutter han.

Neste artikkel

Effektiviserte opptil 23 prosent på Rudshøgda