Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Ha en plan for kjøresporene

Dette er et luftfoto over et skifte til en norsk grovfôrprodusent. – Her er det kjørt med fornuftig dekktrykk på traktoren, som presser og pakker graset, men med altfor høyt dekktrykk og for lite bevissthet hos den som sanket ballene, sier Jogeir Agjeld i Norsk Landbruksrådgiving.

– Vi ser stadig at de som kjører traktorene som sanker inn rundballene, kjører med for høyt dekktrykk. De lager gjerne unødig mange meter nye kjørespor, sier Jogeir Agjeld.
– Vi ser stadig at de som kjører traktorene som sanker inn rundballene, kjører med for høyt dekktrykk. De lager gjerne unødig mange meter nye kjørespor, sier Jogeir Agjeld.

Han beskriver dette som en helt typisk situasjon.

– Når folk driver med innhøsting, ser vi at de som kjører traktoren med rundballepressa, ofte er flinke til å kjøre med lavt dekktrykk og et planlagt kjøremønster. Men vi ser stadig at de som kjører traktorene som sanker inn rundballene, kjører med for høyt dekktrykk. De kjører gjerne i hytt og pine, og med unødig mange meter nye kjørespor, sier Agjeld.

Han legger til at man i en del tilfeller også kan se den samme problemstillinga hos dem som kjører traktor med tilhenger, for å ta imot korn fra skurtresker.

MINST MULIG JORDPAKKING

Det er ifølge Agjeld ingen tvil om at jord som ikke har vært utsatt for skadelig pakking, gir vesentlig bedre avling enn pakket jord.

– Planterøttene i jord der det ikke har vært skadelig jordpakking, har bedre vilkår for å utvikle seg når de skal vokse. Der vil vannet også trekke bedre ned i jorda når det er mye nedbør. Samtidig vil den holde bedre på fuktigheten når det er tørt. I upakket jord tar planterøttene lettere til seg næring, og de søker dypere. Derfor er det viktig å ikke pakke jorda mer enn nødvendig, og helst unngå å kjøre på jorda.

NLR-rådgiveren sier at det er den første overkjøringa som er absolutt verst.

– Det er den første turen som gir den største endringa av jordstrukturen. Kommer du tilbake en gang til, blir det sjølsagt ytterligere skader, men ikke så store som på første overkjøring. Derfor er det viktigste å unngå det første sporet. Har du først laget et spor, er det bedre å bruke det igjen, enn å lage enda et nytt spor, sier Agjeld.

Han mener at folk bør være bevisste på at det å kjøre med en traktor på et jorde, er skadelig i seg selv.

Annonse

– Hver gang vi har jord under hjula, må vi gjøre mer nytte enn skade. Husk også at høyt dekktrykk er skadelig i øvre sjikt av jorda. Høyt akseltrykk er skadelig i nedre sjikt av jorda, det vil si under pløyedybde.

– PLANLEGG KJØREMØNSTERET

Et ideal, som mange anser å være litt langt unna, er faste kjørespor. Det vil si at du har traktor med autostyring, og abonnerer på posisjonssignaler med den største nøy­aktigheten. Traktoren følger et kart der du har lagt inn faste kjøreruter, som du følger fra gang til gang, år etter år.

–  Omtrent sånn kan du tenke, mener Jogeir Agjeld i NLR: - Bestem deg for en eller flere hovedveier, og ta kortest mulige avstikkere ut fra denne. Poenget er å redusere den totale kjøringa på teigen og konsentrere så mye som mulig av nødvendig kjøring til færrest mulige spor.
– Omtrent sånn kan du tenke, mener Jogeir Agjeld i NLR: - Bestem deg for en eller flere hovedveier, og ta kortest mulige avstikkere ut fra denne. Poenget er å redusere den totale kjøringa på teigen og konsentrere så mye som mulig av nødvendig kjøring til færrest mulige spor.

– En mellomting, som vi i Landbruks-rådgivinga vil anbefale, er bevisste kjørespor. Dette er helt gratis. Du bestemmer deg for hvor du har «hovedveier» på teigen din, og du holder deg på disse hovedveiene så langt det lar seg gjøre. Etter et par turer er det ganske lett å se hvor du har kjørt. I disse sporene vil du i stor grad få ødelagt avlinga. Men det er bedre at du har stort avlingstap i disse sporene, enn at du har avlingstap på et mye større areal. Om du for eksempel skal hente rundballer, tar du kortest mulige avstikkere ut fra disse hovedveiene, sier Agjeld.

Gjør det enkelt: -Kjør minst mulig, og kjør så langt det lar seg gjøre i de samme sporene, sier Jogeir Agjeld som jobber med presisjonslandbruk  i NLR
Gjør det enkelt: -Kjør minst mulig, og kjør så langt det lar seg gjøre i de samme sporene, sier Jogeir Agjeld som jobber med presisjonslandbruk i NLR

Han er naturlig nok klar over at dette ikke er mulig overalt. Har du ei blaut myr, må sjølsagt kjøringa legges opp slik at du holder deg flytende. Og er forholdene kliss blaute, er det heller ikke heldig å svømme i brun jord opp til felgkanten. Men med normalt bæresterk jord, og ellers vanlige forhold, er det å redusere spordekkinga en stor fordel. Kort sagt: Kjør minst mulig, og kjør så langt det lar seg gjøre i de samme sporene.

TI TIL 30 PROSENT AVLINGSGEVINST?

Det er til nå gjort få forsøk med faste kjørespor, og ingen norske forsøk som viser avlingsøkning. Gjennomsnittet av utenlandske forsøk viser en avlingsøkning på ulike kulturer ved bruk av faste kjørespor, fra ti til 35 prosent på grovfôr.

Norske bønder som har faste kjørespor, melder også om markant avlingsøkning, men det er lite statistisk sikkert tallmateriale på dette ennå. Det er heller ikke god dokumentasjon på hvordan faste kjørespor påvirker gjødslingsbehovet eller varigheten på enga, ut over at erfaringer tilsier at også disse faktorene påvirkes positivt.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Full fart fra start