Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Halve potten er fordelt

Innovasjon Norge har foreløpig fordelt halve potten på 879,5 millioner kroner til investeringstilskudd i landbruket. Det har vært en økning til melk og en reduksjon for storfe og sau, sammenliknet med samme periode i fjor.

TILSKUDD: Melkeprodusent Arnt Ove Aure i Sykkylven bygget i 2019 nytt fjøs i tre. Han fikk et investeringstilskudd fra Innovasjon Norge som tilsvarte cirka 30 prosent av kostnadsoverslaget.
TILSKUDD: Melkeprodusent Arnt Ove Aure i Sykkylven bygget i 2019 nytt fjøs i tre. Han fikk et investeringstilskudd fra Innovasjon Norge som tilsvarte cirka 30 prosent av kostnadsoverslaget.

Vi har fått de siste oppdaterte tallene fra Innovasjon Norge per 19. april, og tilsvarende tall for samme dato i fjor.

Totalt har Innovasjon Norge per 19.04.22 innvilget cirka 640 søknader, og gitt til sammen 410 millioner kroner i investeringstilskudd. Tilsvarende tall for samme dato i fjor var ca 750 innvilgede søknader og 460 millioner kroner i tilskudd. Disse tallene omfatter både tradisjonelle landbruksproduksjoner og tilleggsnæringer i landbruket.

MELKEPRODUSENTENE stikker også i år av med størsteparten av potten.

Oversikten fra Innovasjon Norge viser at 220 melkeprodusenter hittil i år har fått tilsagn om til sammen 228,7 millioner kroner i investeringstilskudd. På samme tid i fjor var tallet 184 melkeprodusenter og 206,4 millioner.

 Tilsagn om investeringsstøtte til melkeprodusenter per 19.04.22. Kilde: Innovasjon Norge
Tilsagn om investeringsstøtte til melkeprodusenter per 19.04.22. Kilde: Innovasjon Norge

De fylkene som i år har gitt tilskudd til flest melkeprodusenter er Innlandet (56), Rogaland (34) og Trøndelag (29). På samme tid i fjor hadde Trøndelag gitt tilskudd til 53 melkeprodusenter.

- Kontoret vårt i Trøndelag har tidligere meldt at de forventer like stor pågang som i 2021, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

Annonse

KORNTØRKER er foreløpig den produksjonsgruppen som har hatt størst tilbakegang både i antallet innvilgede søknader og innvilgede tilskudd. Hittil i år har 34 kornprodusenter fått tilsagn om 17,5 millioner kroner i tilskudd. Tilsvarende tall for samme dato i fjor var 65 kornprodusenter og 29,3 millioner i tilskudd.

KORN: Tilsagn om investeringstilskudd for korntørker per 19.04.22. Kilde: Innovasjon Norge
KORN: Tilsagn om investeringstilskudd for korntørker per 19.04.22. Kilde: Innovasjon Norge

- Når det gjelder korntørker har Innlandet ikke gitt tilsagn om støtte til noen prosjekter så langt i år. Dette skyldes at det er husdyrsaker som har vært prioritert i saksbehandlingen, og ikke at det er mindre etterspørsel, sier Kjell Bruvoll.

 –  Etterspørselen etter korntørker i Innlandet er ikke blitt mindre, selv om kontoret vårt foreløpig ikke er gitt tilskudd til korntørker i fylket, sier Kjell Bruvoll, spesialrådgiver for landbruk i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge
– Etterspørselen etter korntørker i Innlandet er ikke blitt mindre, selv om kontoret vårt foreløpig ikke er gitt tilskudd til korntørker i fylket, sier Kjell Bruvoll, spesialrådgiver for landbruk i Innovasjon Norge. Foto: Innovasjon Norge

STORFEKJØTT har også hatt en betydelig tilbakegang både i antallet innvilgede søknader og innvilgede tilskudd. Hittil i år har 48 produsenter av storfekjøtt fått innvilget tilskudd på 30,4 millioner kroner. På samme tid i fjor hadde 68 produsenter fått innvilget tilskudd på til sammen 39,5 millioner kroner.

STORFEKJØTT: Tilsagn om investeringstilskudd for storfekjøttproduksjon per 19.04.22. Kilde: Innovasjon Norge
STORFEKJØTT: Tilsagn om investeringstilskudd for storfekjøttproduksjon per 19.04.22. Kilde: Innovasjon Norge

SAU OG SVIN har i flere år vært ikke-prioriterte grupper for Innovasjon Norge på grunn av frykt for overproduksjon.

Hittil i år har kun 29 sauebønder fått til sammen 19 millioner kroner i investeringstilskudd. Tilsvarende tall på samme tidspunkt var 35 produsenter og 21,8 millioner.

SAU: Tilsagn om investeringstilskudd for sau, per19.04.22. Kilde: Innovasjon Norge
SAU: Tilsagn om investeringstilskudd for sau, per19.04.22. Kilde: Innovasjon Norge
Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Den Sorte Havre vinner Bedriftsutviklingsprisen