Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Han ville selv bestilt noe gjødsel nå

– Skal du kjøpe mye gjødsel til neste sesong, kan du fordele risikoen ved å kjøpe på ulike tidspunkter, sier NLR-rådgiver Harald Solberg.

TIDSPUNKT: – Hadde jeg vært kornprodusent, hadde jeg antakeligvis bestilt halvparten av det jeg vil ha bruk for neste sesong nå, og fulgt med på markedet og sett hvilke signaler Felleskjøpet og Yara gir, sier NLR-rådgiver Harald Solberg.
TIDSPUNKT: – Hadde jeg vært kornprodusent, hadde jeg antakeligvis bestilt halvparten av det jeg vil ha bruk for neste sesong nå, og fulgt med på markedet og sett hvilke signaler Felleskjøpet og Yara gir, sier NLR-rådgiver Harald Solberg.

Solberg er rådgiver på korn i NLR Innlandet. Da vi intervjuet ham i slutten av november, noen dager etter at Felleskjøpet hadde satt opp gjødselprisene med 40 prosent, var hans klare råd til bøndene: Kjøp gjødsel i desember uansett hvor surt det er, for gjødselprisene vil stige videre.

SELV OM HARALD SOLBERG traff blink med denne spådommen, vil han i dag ikke gi bøndene noe råd om når de bør bestille gjødsel.

– Akkurat nå er det så mange faktorer internasjonalt som er usikre. Verken russergjødsel eller kalium fra Hviterussland vil bli tilgjengelig på mange år. Det vil neppe bli akseptert å importere disse varene til Europa, før det har kommet et nytt lederskap i Russland og Hviterussland.

Hva hadde du selv gjort hvis du var en mellomstor kornprodusent?

– Da hadde jeg antakeligvis bestilt halvparten av det jeg vil ha bruk for neste sesong nå, og fulgt med på markedet og sett hvilke signaler Felleskjøpet og Yara gir. Hadde prisen gått ned i juli, ville jeg ha bestilt resten da. Hvis ikke hadde jeg ventet til utpå høsten, sier Solberg.

HAN MINNER OM at Felleskjøpet og de andre leverandørene av gjødsel, er avhengige av at logistikken fungerer. Dette betyr at flest mulig gårdbrukere må kjøpe sin gjødsel på sommeren og tidlig høst.

– Tidligere ga disse leverandørene nærmest en garanti om at prisen ville stige utover høsten og vinteren, men i dagens situasjon vil ingen av de kommersielle gi noen garanti. Da er det ikke forutsigbart hvordan dette vil gå.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Grovfôrfokus på markvandring i Gausdal