Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Håper han fortsatt får tid til å kjøre traktor

Som lyn fra klar himmel ble bonde Hans Kristian Raanaas i høst valgt til ordfører i Frogn kommune i Akershus. Selv om Senterpartiet fordoblet representasjonen i kommunestyret fra èn til to representanter, var det få som hadde ventet at Høyre ville miste ordføreren.

- Det er i denne kommunen barna mine skal vokse opp og foreldrene mine bli gamle. For meg er demokratiet vel så mye en plikt som en rettighet, sier Hans Kristian Raanaas. Foto: Knut Houge
- Det er i denne kommunen barna mine skal vokse opp og foreldrene mine bli gamle. For meg er demokratiet vel så mye en plikt som en rettighet, sier Hans Kristian Raanaas. Foto: Knut Houge

Raanaas driver 1000 daa; 900 med korn og 100 med kålrot. I tillegg har han et firma som tilbyr snøbrøyting, strøing og feiing. Denne virksomheten sysselsetter syv mann i vinterhalvåret.

I løpet av to uker har Raanaas måtte kaste om på kortene. For å få bemanningskabalen til å gå opp når han nå er ordfører på heltid, vil en gårdsgutt forvalte drifta og hans far på 78 fortsatt være med for fullt.

Mye arbeid når jeg jeg har vært alene i gruppa

- Det kan nok hende at jeg i vinter må stille opp en og annen kveld eller natt og strø hvis det kommer underkjølt regn. På landbruksdriften håper jeg at jeg en gang i blant kan sette meg i traktoren. Det er noe med å kjøre over et jorde med harv og se resultatet av en dags jobb, sier Hans Kristian Raanaas.

Raanaas har vært heltidsbonde siden 2003. Han er utdannet sivilmarkedsfører, og drev før han ble bonde med arrangementer og programvare. Raanaas har hatt mange verv utenfor gården. Han har blant annet sittet i landsstyret i Norsk Landbruksrådgivning og styret i Vestby Mølle. I Frogn kommunestyre har han sittet i 12 år, først 2 år som 1. vara og deretter i 10 år som fast medlem. I hele perioden han han også sittet i formannskapet.

- Siden jeg har vært alene i gruppa har jeg selv måtte lese alle sakene, så jeg tror nok tiden jeg har brukt på arbeidet i kommunestyret har tilsvart èn arbeidsdag hver uke. Fordelen med å være bonde og politiker er at jeg kan kjøre traktor på jordene samtidig som jeg har en telefon på øret.

Fellesskapstanken

- Hva ser du mest frem til i din nye jobb som ordfører?

- Å møte folk, og å kunne få gjøre det på heltid. Å være ordfører er en rolle du må ta, det er ikke en rolle du får.

Annonse

- Hva får en bonde som har mer enn nok å gjøre, til å engasjere seg i lokalpolitikken?

- Det er i denne kommunen barna mine skal vokse opp og foreldrene mine bli gamle. For meg er demokratiet vel så mye en plikt som en rettighet. Vi som er vokst opp i landbruket er vant til fellesskapstanken og forstår hvor viktig det er at alle bidrar.

Hans Kristian Raanaas forteller at i den siste kommunestyreperioden har nesten alle saker vært ferdig diskutert i gruppemøtene i partiene før de kom til kommunestyret. Som ordfører vil han jobbe for at diskusjonene igjen skal komme tilbake til kommunestyret.

- Jeg er opptatt av å spille hverandre gode. Jeg håper jeg som ordfører kan bidra til at diskusjonene kan åpne bredt og etterhvert snevre seg inn når kommunestyret har hørt alle argumenter.

– Må så før du kan høste

- Er det noen av erfaringene du har gjort deg som bonde som du tror kan komme godt med som ordfører?

- For å ta en metafor så er det nok nyttig å vite at du må så før du kan høste. Jeg tror også det kan være et greit utgangspunkt å ta godt vare på det man har og bygge videre på det. Som bonde vet jeg alt om hvor viktig det er å luke, stelle og vanne hvis du skal få et godt resultat.

- Hva kommer du til å savne mest når du nå slutter som heltidsbonde?

- Friheten, som du egentlig aldri bruker. Og det å få være ute og jobbe med elementene.

Neste artikkel

I fjor spiste vi 36 prosent norsk på norske ressurser