Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Håper på Spotlight Plus som Reglone-erstatter

– Uten et kjemisk alternativ til Reglone blir det ingen norsk potetproduksjon, frykter fagsjef Solveig Haugan Jonsen i Findus.

Fagsjef Solveig Haugan Jonsen i Findus mener at risikoen blir for høy, dersom norske potetprodusenter ikke får godkjent et kjemisk alternativ til Reglone. Foto; Liv Jorunn Denstadli Sagmo.
Fagsjef Solveig Haugan Jonsen i Findus mener at risikoen blir for høy, dersom norske potetprodusenter ikke får godkjent et kjemisk alternativ til Reglone. Foto; Liv Jorunn Denstadli Sagmo.

2019 er siste året at sprøytemiddelet Reglone er godkjent som vekstavslutning i potet. Fra årsskiftet står derfor norske produsenter uten noe alternativ til kjemisk vekstavslutning

– Per dags dato står vi uten noe kjemisk alternativ. Derfor skjelver vi i buksene. Et middel for vekstavslutning er alfa omega for norsk potetproduksjon, sier fagsjef Solveig Haugan Jonsen i Findus.

Kjemisk avslutning for friske poteter

De fleste norske potetprodusenter svir i dag ned potetriset om høsten med Reglone. Dette stopper veksten av potetriset og setter i gang modningen på knollene. Dødt potetris betyr også mindre risiko for at knollene blir smittet av tørråtesopp ved opptaking.

– Uten kjemisk vekstavslutning er det større risiko for lagersykdommer. En god potet for oss i Findus, er en knoll som er vekstavsluttet og naturlig moden. For da har den også gode frityregenskaper, sier Jonsen, til Norsk Landbruk.

Findus og Norsk Landbruksrådgiving har gjennomført flere forsøk med Spotlight Plus i år. Her fra Solør. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo.
Findus og Norsk Landbruksrådgiving har gjennomført flere forsøk med Spotlight Plus i år. Her fra Solør. Foto: Liv Jorunn Denstadli Sagmo.

– Trussel mot råvareforsyning

Som alternativ til Reglone er det sprøytemiddelet Spotlight Plus, i kombinasjon med knusing av potetriset, som er den naturlige arvtakeren. Både Norsk Landbruksrådgiving og Findus har gjennomført flere forsøk med Spotlight på flere steder i landet.

Utfordringen er imidlertid at dette fortsatt ikke er godkjent til bruk i Norge.

– Står vi uten midler til vekstavslutning er det en trussel mot vår forsyning av råvarer. Hvis norske produsenter ikke får bruke kjemisk vekstavslutning i produksjonen, faller grunnlaget bort for norsk potetproduksjon. Uten et alternativ til Reglone, blir risikoen rett og slett for høy, frykter Jonsen i Findus.

Til behandling hos Mattilsynet

Seniorrådgiver i Mattilsynet, Louise Elisabeth Arnesen, region Stor-Oslo i avdeling for nasjonale godkjenninger kan ikke si noe om når eller om Spotlight Plus vil bli godkjent for bruk i Norge.

– Om preparatet vil bli godkjent for bruk vet vi ikke før vurderingen er ferdig, sier Arnesen til Norsk Landbruk.

Annonse

Søknaden er imidlertid høyt oppe på prioriteringslista, forklarer hun.

– Vi håper å få søknaden behandlet innenfor dette året, sier Arnesen til Norsk Landbruk.

Trond Anstensrud i FMC. Foto: Øystein Heggdal.
Trond Anstensrud i FMC. Foto: Øystein Heggdal.

Norge et lite marked

Fra før er Spotlight, som eies av FMC Agricultural Solutions, godkjent som vekstavslutning i potet både i Finland og i Sverige.

Derfor forventer Trond Anstensrud, som er FMCs Business Manager i Norge, at det kjemiske middelet også vil bli godkjent i Norge.

– Årsaken til at vi aldri har registret Spotlight i Norge, er fordi Reglone har vært vanskelig å slå, Norge er et lite marked og det ikke har vært behov for noe alternativ, sier Anstensrud.

Men at Spotlight er godkjent i flere naboland, har ingen direkte sammenheng med den norske vurderingen, forklarer Arnesen i Mattilsynet.

Frykter kortere sesong og små knoller

Åkerforsøkene med Spotlight viser lovende resultater ifølge Solveig Haugan Jonsen i Findus. Hun har sett virkningen i typiske industripotetsorter, med ulik mengde potetris og med ulike sprøytestrategier. Men ingen strategi er like effektiv som å sprøyte med Reglone, ifølge Jonsen.

– I Reglone ser du effekten gjerne etter to-tre dager etter sprøyting. Mens med Spotlight må det stå i flere dager for å se samme effekt, sier Jonsen.

– Det kan bety at vi er nødt til å starte avslutningsprosessen tidligere enn vanlig, og det vil gå utover avling og knollstørrelse, sier Jonsen.

Neste artikkel

Bygde nytt potetlager før prishoppet