Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har du sikret fôrballene dine?

Har du tenkt på hva som kan skje hvis barn eller ungdommer klatrer opp på fôrballene dine og skyver på dem? Faller en gras- eller halmball ned på et barn kan skadene bli fatale.

Pass på: NLR anbefaler å ikke legge mer enn maks to baller i høyden. Foto: Knut Houge
Pass på: NLR anbefaler å ikke legge mer enn maks to baller i høyden. Foto: Knut Houge

For syv år siden omkom tre søstre på 6, 9 og 13 år da fire høyballer falt over dem da de lekte hjemme på familiens gård i Ringkøbing i Danmark.

Fagkoordinator for HMS, Halle Arnes i Norsk Landbruksrådgivning, sier de ikke er kjent med at det har vært dødsulykker knyttet til lagring av grasballer i Norge.

- En ulykke med en unge er det verste som kan skje på et gårdsbruk. Ansvaret for å sikre ballene hviler på eier av fôrballene, understreker Arnes.

Risikovurdering

Halle Arnes sier bonden må ta en risikovurdering når han eller hun velger hvor ballene skal plasseres og hvordan.de skal stables.

Annonse

- Bonden må vurdere om det er noen risiko for at barn barn kan finne på å leke på ballene. Rundballer med gras veier gjerne 800 - 1000 kilo, og kan være dødelige hvis de faller over et barn. Hvis bonden vet at det ofte er barn inne på tunet bør kanskje ballene oppbevares et stykke borte fra tunet. Et alternativ kan også være å sette opp et gjerde rundt rundballene, sier Arnes.

Maks to baller i høyden

Rundballene må selvsagt plasseres på et flatt og stabilt underlag.

- Vår anbefaling er å ikke legge mer enn maks to baller i høyden, og la de øverste ballene ligge et stykke inn på de nederste. Da kan man for eksempel legge seks baller nede og to oppe, slik at de øverste ballene ligger et stykke inne på de nederste og ikke kan velte fremover, sier Arnes. Han sier plasten som brukes rundt ballene kan bli veldig glatt, særlig på vinteren når det gjerne er is på overflaten.

- Har du inntrykk av at bøndene er opptatt av å sikre fôrballene når de lagres?

- Ja, det har jeg absolutt inntrykk av. Jeg opplever at bøndene jevnt over har høyt HMS-fokus. Men det finnes opplagt også enkelte unntak, avslutter Arnes.

Neste artikkel

Bygger kunnskap om lagring