Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har ikke sett effekten ennå

Landbrukssjefene og rådgiverne i NLR har ennå ikke registrert noen byggestopp blant gårdbrukere som følge av de kraftige prisøkningene på trevirke og stål. De sier det er først når søknadene til Innovasjon Norge kommer for neste år de vil se effekten.

FORSINKELSE: PÅ denne plassen skal Kristian Elgseter og Veronika Holder Bjørk få satt opp et nytt kyllingfjøs, men prosjektet er forsinket med tre måneder på grunn av sein leveringen av stål og sandwich. Foto: Knut Houge
FORSINKELSE: PÅ denne plassen skal Kristian Elgseter og Veronika Holder Bjørk få satt opp et nytt kyllingfjøs, men prosjektet er forsinket med tre måneder på grunn av sein leveringen av stål og sandwich. Foto: Knut Houge

Prisøkningene på stål og trevirke har det siste halvåret vært voldsomme.

LANDBRUKSSJEF Lars Martin Julseth i Follo, som dekker kommunene Vestby, Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden, sier de ikke har kjennskap til at noen av de planlagte byggeprosjektene er utsatt eller skrinlagt på grunn av økte byggekostnader.

- Men vi har fått en del tilbakemeldinger på at de må gå gjennom finansieringen på nytt. Søknader til Innovasjon Norge kommer gjerne på høst og vinter, ellers i året er det ganske stille. Vi hadde mange søknader tidlig på året i år. Det gjenstår å se om interessen går ned for neste år på grunn av kostnadsøkningene, sier Julseth.

GÅRDBRUKERNE i Steinkjer har de siste årene investert mye i nye fjøs og driftsbygninger. Blant annet bygger seks kyllingprodusenter nye fjøs i år. En av disse er Kristian Elgseter. Han og samboeren Veronika Holder Bjørk setter opp et nytt kyllingfjøs på 25 x 85 meter.

- Prisøkningen rammer ikke oss siden vi gjorde en avtale før prisene økte så kraftig, men vi har hatt tre måneders forsinkelser i levering av stål og sandwich. Vi taper 15.000 kroner i uka når fjøset ikke er ferdig, sier Elgseter.

- Ingen av de planlagte byggeprosjektene hos oss er skrinlagt på grunn av prisøkningene.

For de aller fleste av gårdbrukerne er det slik at de har «låst» prisene i en kontrakt på forhånd, og at de fleste av disse kontraheringene ble gjort før den store prisøkningen kom.

Da er det nok heller snekkere og byggefirmaene som er bundet i en kontrakt de ikke får noe særlig netto ut av, sier konsulent Gry Lillevestre på landbrukskontoret i Steinkjer kommune.

PRISØKNINGEN vil ifølge Lillevestre imidlertid ha en del å si for de som enda ikke har kommet så langt at de har skrevet kontrakter med byggefirmaer.

- Vi må anta at en del av disse går i ventemodus. Vi forventer at prisoppgangen på byggevarer vil ha utslag på antall gårdbrukere som søker investeringsstøtte hos Innovasjon Norge. Dette gjelder særlig for de med de tyngste investeringene, for eksempel innen melkeproduksjon, sier Lillevestre.

RÅDGIVER Knut Berg i NLR Øst sier han foreløpig ikke har registrert mindre interesse for å prosjektere landbruksbygg. Hans kollega Jan Arve Langørgen i NLR Trøndelag har imidlertid hatt flere bygg som er ufrivillig utsatt på grunn av flere årsaker. Dette har vært blant annet fordi det var vanskelig å få inn arbeidskraft i vår, lange leveringstider på materialer og varsel fra entreprenører om pristillegg som følge av økte materialkostnader.

– Disse varslene er imidlertid avvist av våre advokater, sier Langørgen.

I NLR Innlandet sier rådgiver Einar Dobloug at hans generelt inntrykk er at det er mindre oppdragsmengde, men ingen avbestillinger.

Jordbrukssjef Silje L. Bergan i Landbruksforvaltningen i Numedal, som omfatter kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal, har ikke fått melding om at planlagte prosjekter som har fått innvilget tilskudd fra Innovasjon Norge er utsatt eller skrinlagt.

- De gårdbrukerne som hadde de største investeringene var ferdige i fjor. Flere av dem er håndverkere selv, og endel bruker materialer fra egen sag, forteller Bergan.

LANDBRUKSFORVALTNINGEN i Numedal inviterer i neste måned gårdbrukerne i de tre kommunene til et informasjonsmøte sammen med Innovasjon Norge. Der vil bønder som har konkrete investeringsprosjekter også få anledning til 20 minutters speed date med en rådgiver fra Innovasjon Norge. I oktober inviterer Innovasjon Norge også bøndene i Oslo og Viken til et webinar.

- Vi jobbet aktivt for at bøndene skal være klare med søknadene sine ved nyttårsskiftet, siden Innovasjon Norge i år gikk tom for midler tidlig på våren. Først når bøndene har sendt inn søknadene vil vi se om interessen for investeringer er nedadgående, sier Bergan.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Kjøpte samdrift, bygde nytt fjøs