Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Har skrantesyke kommet for å bli?

Foto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn
Foto: Petter Braaten, Statens naturoppsyn

Etter at det i fjor høst ble påvist skrantesyke på en villreinbukk på Hardangervidda, bestilte Mattilsynet en ny rapport fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

Rapporten har nå kommet, og hovedbudskapet i denne er at det vil bli svært krevende å stanse spredninga av skrantesyke i Norge.

Annonse

– I en tidlig fase av sykdomsutbruddet er det en viss mulighet for at utbruddet kan stanses, ved at alle infiserte dyr tas ut før de rekker å smitte andre. Men det skal ikke mer enn fem smittede dyr til, før det som regel går mot fullt utbrudd, sier Bjørnar Ytrehus, som har vært faglig leder av arbeidet.

Klassisk skrantesjuke ble oppdaget på Nordfjella i 2016. For å utrydde sykdommen, ble hele bestanden i Nordfjella tatt ut. Påvisninga på Hardangervidda er en vesentlig større utfordring, fordi dette villreinområdet og bestanden som lever her, er mye større.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Vil selektere for forbedret fôreffektivitet