Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Her er vinnerne på Agroteknikk

115 godkjente Agroteknikk-nyhter. Seks får gull, 19 får sølv

Blant de 115 nyhetene som er plukket som en «Offisiell Agroteknikk-nyhet» er det seks som hedres med gull og 19 som får sølv. Foto: Iver K. Gamme
Blant de 115 nyhetene som er plukket som en «Offisiell Agroteknikk-nyhet» er det seks som hedres med gull og 19 som får sølv. Foto: Iver K. Gamme

Årets jury har hatt gleden av å jobbe seg gjennom en rekordlang liste av innmeldte produkter til Agroteknikks nyhetskåring. Hele 32 av i alt 170 leverandører vil vise fram produkter som slapp gjennom nåløyet i kåringa. Totalt ble det 115 nyheter som oppfyller kravet til «Offisiell Agroteknikk-nyhet», og dette er 20 flere enn i 2015.

Den seksmanns store juryen har i løpet av tre travle septemberuker vurdert de innmeldte nyhetene, både hver for seg og i felles jurymøter.

At spennet i nyhetene er stort, illustreres godt av internasjonale Lely sitt Orbiter-gårdsmeieri i den ene enden, og av den enkle og geniale plastopprulleren til jærske Agri Produkter i den andre.

De 115 nyhetene som oppfyller kravet til «Offisiell Agroteknikk-nyhet», er også vurdert opp mot kriteriene for sølv- og gullmedalje. Medaljekandidatene er blant annet vurdert opp mot hva som er kjent i markedet fra før. En typisk vurdering har vært om et nytt produkt er resulat av en naturlig utvikling eller oppfinnerisk innsats. Hvis juryen mener forbedringa er noe mer enn en naturlig utvkiling, lukter det medalje.

I all hovedsak har det vært en enstemmig jury som har konkludert i sine vurderinger, men noen nyheter har krevd flere diskusjoner før et flertall har fattet en avgjørelse. Den faglige bredden i juryen har vært en styrke i diskusjonen.

Dette er kriteriene:

Offisiell agronyhet

Produktet skal ikke ha vært lansert, markedsført, vist eller solgt i Norge før 1. januar 2018. Produktet , eller deler av produktet skal være nytt. Dersom det er en videreutvikling av et eksisterende produkt skal produktet inneholde en vesentlig endring i funksjon, design, tekniske spesifikasjoner eller liknende. Hvis et produkt lanseres under nytt merkenavn kvalifiserer dette som nyhet. Produktet skal vises på Agroteknikk 2018.

Sølv

For å bli vurdert til sølv skal produktet utover å oppfylle kravene til Agronyhet også inneholde forbedringer som i tillegg løser minimum en av følgende kriterier: Vesentlig økt effektivitet. Redusert miljøbelastning. Bedre agronomi. Bedre økonomi. Bedre bruksegenskaper. Forbedring av bondens arbeidssituasjon. Forbedring av dyrevelferd. Forbedring av helse, miljø og sikkerhet.

Gull

For å bli vurdert til gull skal produktet i tillegg til kravene til sølv-nyhet også oppfylle minst ett av følgende krav: Produktet inneholder en funksjon som ikke er sett tidligere, løser en oppgave som ikke er løst tidligere, eller løser en eksisterende oppgave på en ny måte. Produktet har egenskaper som gjør at det på en særskilt måte skiller seg fra andre.

Årets jury

Magnus Østby (juryleder, Håmsø Patentbyrå AS), Dag Idar Gjøsang (Norsk Landbruk), Magnus Mo Opsahl (Bedre Gardsdrift), Knut Egil Bøe, (NMBU Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap), Erik Brodshaug (Topp Team Fôring Tine) og Jogeir M. Agjeld (Norsk Landbruksrådgiving).

Tidligere kåringer på Agroteknikk har vist at verken aks eller medaljer har vært en garanti for suksess. Om et produkt blir en suksess, er det dere som kjøpere som avgjør til syvende og sist, og ikke en jury. Også i år kan dere være med å stemme på hvilken av nyhetene som fortjener publikumsprisen.

Nedenfor presenterer vi de nyhetene som er tildelt gull og sølv. For å se alle ofisielle nyheter finner du på Agroteknikk.no. Her kan du også se flere bilder og stemme på publikumsprisen.

Agri Produkters plastoppruller forenkler jobben med å fjerne plasten i plansiloer når du skal ta ut fôr. Hjertet er en vinkelgirkasse hvor det på hver side er montert to plastrør som ruller plasten inn eller ut. Vinkelgirkassa drives enten av en  batteridrill eller en elektrisk motor tilkoblet et batteri. Sistnevnte kan betjenes med en fjernkontroll fra traktorhytta. Motor, girkasse og batteri er montert på en slepesko som plasseres oppå plasten på midten av plansiloens kortende. Under slepeskoen sitter det en kniv som deler plasten i to før den trekkes inn på rullen. Du kan rulle opp 25 meter av plansiloen før du må skifte ruller. (Utstiller/ stand nr: Agri Produkter, C02-12)
Agri Produkters plastoppruller forenkler jobben med å fjerne plasten i plansiloer når du skal ta ut fôr. Hjertet er en vinkelgirkasse hvor det på hver side er montert to plastrør som ruller plasten inn eller ut. Vinkelgirkassa drives enten av en batteridrill eller en elektrisk motor tilkoblet et batteri. Sistnevnte kan betjenes med en fjernkontroll fra traktorhytta. Motor, girkasse og batteri er montert på en slepesko som plasseres oppå plasten på midten av plansiloens kortende. Under slepeskoen sitter det en kniv som deler plasten i to før den trekkes inn på rullen. Du kan rulle opp 25 meter av plansiloen før du må skifte ruller. (Utstiller/ stand nr: Agri Produkter, C02-12)
Amazone WindControl er en vindsensor som gir mulighet for korrekt spredebilde også når du gjødsler i vind. Sensoren kan monteres på Amazones sentrifugalspredere med ArgusTwin-overvåkningssystem. Ved å måle vindstyrke og vindretning kan systemet justere leveringstidspunkt og -hastighet for gjødsla på spredeskivene slik at spredebildet holdes konstant, i vindhastigheter opptil 10 m/s. 14 sensorer på tvers av spredeskivene kontrollerer at spredebildet blir riktig. (Utstiller/ stand nr: A-K maskiner, C01-19)
Amazone WindControl er en vindsensor som gir mulighet for korrekt spredebilde også når du gjødsler i vind. Sensoren kan monteres på Amazones sentrifugalspredere med ArgusTwin-overvåkningssystem. Ved å måle vindstyrke og vindretning kan systemet justere leveringstidspunkt og -hastighet for gjødsla på spredeskivene slik at spredebildet holdes konstant, i vindhastigheter opptil 10 m/s. 14 sensorer på tvers av spredeskivene kontrollerer at spredebildet blir riktig. (Utstiller/ stand nr: A-K maskiner, C01-19)
Tokvam Easyplan er en brøyte-app som er laget for planlegging, dokumentasjon og fakturering av brøyteoppdrag. I appen kan du legge inn hvor det skal brøytes eller strøs, og hvor snøen skal plasseres på én eller flere roder og adresser. Dette er spesielt nyttig når oppdragene omfatter mange roder og sjåfører, og skal bidra til mer effektiv og korrekt brøyting. I appen kan du registrere hindringer som eksempelvis kumlokk, og dele denne informasjonen med andre Easyplan-brukere i sanntid. Arbeidet dokumenteres fortløpende og appen byr også på automatisk generering av fakturagrunnlag. Easyplan er utviklet i samarbeid med Norkart som er landets største leverandør på programvare til kartløsninger, og kan brukes av både små og store entreprenører. (Utstiller/ stand nr: Felleskjøpet Agri, B01-15)
Tokvam Easyplan er en brøyte-app som er laget for planlegging, dokumentasjon og fakturering av brøyteoppdrag. I appen kan du legge inn hvor det skal brøytes eller strøs, og hvor snøen skal plasseres på én eller flere roder og adresser. Dette er spesielt nyttig når oppdragene omfatter mange roder og sjåfører, og skal bidra til mer effektiv og korrekt brøyting. I appen kan du registrere hindringer som eksempelvis kumlokk, og dele denne informasjonen med andre Easyplan-brukere i sanntid. Arbeidet dokumenteres fortløpende og appen byr også på automatisk generering av fakturagrunnlag. Easyplan er utviklet i samarbeid med Norkart som er landets største leverandør på programvare til kartløsninger, og kan brukes av både små og store entreprenører. (Utstiller/ stand nr: Felleskjøpet Agri, B01-15)
Findmys elektroniske sauebjeller med stressalarm gir umiddelbar melding til dyreeier hvis det oppstår uro eller stress i saueflokken, eksempelvis fordi den jages av rovdyr eller hund. Hvis en sau får en unormalt og stresset bevegelse vil et gyroskop i den elektroniske bjella registrere dette, og utløse varslinga. Dermed kan du reagere langt raskere enn når e-bjella kun sender til faste intervaller. For å redusere faren for falsk alarm, må sensoren være aktivert et visst antall ganger over en viss periode før den varsler.  Findmy e-bjeller kommuniserer via satellitt. Bjellene har derfor dekning også i områder uten mobildekning. (Utstiller/ stand nr: Findmy AS D03-23)
Findmys elektroniske sauebjeller med stressalarm gir umiddelbar melding til dyreeier hvis det oppstår uro eller stress i saueflokken, eksempelvis fordi den jages av rovdyr eller hund. Hvis en sau får en unormalt og stresset bevegelse vil et gyroskop i den elektroniske bjella registrere dette, og utløse varslinga. Dermed kan du reagere langt raskere enn når e-bjella kun sender til faste intervaller. For å redusere faren for falsk alarm, må sensoren være aktivert et visst antall ganger over en viss periode før den varsler. Findmy e-bjeller kommuniserer via satellitt. Bjellene har derfor dekning også i områder uten mobildekning. (Utstiller/ stand nr: Findmy AS D03-23)
Lely Orbiter er et komplett gårdsmeieri for konsummelk. Kapasiteten til anlegget er tilpasset mellom to og fire melkeroboter. I stedet for at melka hentes av en tankbil, går den rett til gårdsmeieriet. Når den er kjølt ned, går melka gjennom de samme prosessene som på et konvensjonelt meieri. Lelys tanke er at melkeprodusenter skal kunne hente ut større merverdi fra melka ved å forsyne et kjøpesterkt marked med fersk og sporbar kvalitetsmelk. Teknisk sett er det mulig å abonnere på melk fra én bestemt ku, eksempelvis Dagros. Da blir melka fra Dagros pasteurisert og homogenisert for seg, og tappet på en kartong eller flaske merket med Dagros. (Utstiller/ stand nr:Fjøssystemer A01-01)
Lely Orbiter er et komplett gårdsmeieri for konsummelk. Kapasiteten til anlegget er tilpasset mellom to og fire melkeroboter. I stedet for at melka hentes av en tankbil, går den rett til gårdsmeieriet. Når den er kjølt ned, går melka gjennom de samme prosessene som på et konvensjonelt meieri. Lelys tanke er at melkeprodusenter skal kunne hente ut større merverdi fra melka ved å forsyne et kjøpesterkt marked med fersk og sporbar kvalitetsmelk. Teknisk sett er det mulig å abonnere på melk fra én bestemt ku, eksempelvis Dagros. Da blir melka fra Dagros pasteurisert og homogenisert for seg, og tappet på en kartong eller flaske merket med Dagros. (Utstiller/ stand nr:Fjøssystemer A01-01)
Trelleborg PneuTrac er en blanding av dekk og belte, et beltedekk. Ubelastet er beltedekket rundt, men ved belastning presses nedre del av dekket sammen slik at det får en vesentlig lengre anleggsflate, bæreevne og trekkraft enn et tradisjonelt dekk med samme bredde. Dette er mulig takket være en spesiell konstruksjon av dekkets sidevegg som kombinerer en radiell sammentrykning og stor sideveis stivhet. PneuTrac er i utgangspunktet tenkt å erstatte små beltetraktorer i vin- og fruktproduksjon hvor det ofte er smalt, bratt og bløtt. En luftfylt kjerne gjør at dekket også kan brukes på veg. Trelleborg påpeker at brede ribber gir økt stabilitet i bratt terreng og maksimal trekkevne. (Utstiller/ stand nr: Trelleborg Wheel Systems Nordic, T06)
Trelleborg PneuTrac er en blanding av dekk og belte, et beltedekk. Ubelastet er beltedekket rundt, men ved belastning presses nedre del av dekket sammen slik at det får en vesentlig lengre anleggsflate, bæreevne og trekkraft enn et tradisjonelt dekk med samme bredde. Dette er mulig takket være en spesiell konstruksjon av dekkets sidevegg som kombinerer en radiell sammentrykning og stor sideveis stivhet. PneuTrac er i utgangspunktet tenkt å erstatte små beltetraktorer i vin- og fruktproduksjon hvor det ofte er smalt, bratt og bløtt. En luftfylt kjerne gjør at dekket også kan brukes på veg. Trelleborg påpeker at brede ribber gir økt stabilitet i bratt terreng og maksimal trekkevne. (Utstiller/ stand nr: Trelleborg Wheel Systems Nordic, T06)
 Å kontrollere spredebildet til gjødselsprederen har aldri vært enklere. Amazone EasyCheck består av et sett med samlematter som legges ut på samme måte som tradisjonelle gjødselbakker. I stedet for å måle hvor mye gjødsel som treffer mattene, tar du bilde av mattene med mobilen. En tilhørende app analyserer bildene. Har du Amazone-spreder får du forslag til innstilling. Har du spreder av et annet merke, har du et utgangspunkt for å justere innstillingene dine. (Utstiller / stand nr: A-K maskiner AS C01-19 og U-51)
Å kontrollere spredebildet til gjødselsprederen har aldri vært enklere. Amazone EasyCheck består av et sett med samlematter som legges ut på samme måte som tradisjonelle gjødselbakker. I stedet for å måle hvor mye gjødsel som treffer mattene, tar du bilde av mattene med mobilen. En tilhørende app analyserer bildene. Har du Amazone-spreder får du forslag til innstilling. Har du spreder av et annet merke, har du et utgangspunkt for å justere innstillingene dine. (Utstiller / stand nr: A-K maskiner AS C01-19 og U-51)
Annonse
Åkersprøyta Amazone UX01 kan leveres med en nyutviklet hydraulisk bomstabilisator kalt SwingStop. I enden av hver bom sitter det en akselerator som måler G-kreftene når enden av bommen beveger seg framover og bakover. Når bevegelsene overskrider et visst nivå, sørger hydrauliske sylindre for å aktivt dempe bombevegelsene. Resultatet er en mer jevn og korrekt sprøyting, spesielt på ujevne jorder og store arbeidsbredder. (Utstiller / stand nr: A-K maskiner AS C01-19 og U-51)
Åkersprøyta Amazone UX01 kan leveres med en nyutviklet hydraulisk bomstabilisator kalt SwingStop. I enden av hver bom sitter det en akselerator som måler G-kreftene når enden av bommen beveger seg framover og bakover. Når bevegelsene overskrider et visst nivå, sørger hydrauliske sylindre for å aktivt dempe bombevegelsene. Resultatet er en mer jevn og korrekt sprøyting, spesielt på ujevne jorder og store arbeidsbredder. (Utstiller / stand nr: A-K maskiner AS C01-19 og U-51)
Dataväxt Controllmaster: Tildelingsfiler for kalking, såing og sprøyting overføres tradisjonelt fra en PC til traktorens GPS via en USB-minnepenn. Med Dataväxt Controllmaster er minnepennen erstattet med en skyløsning som sørger for automatisk nedlasting til traktoren. Med appen DataväxtMobil kan du via mobilen og blåtann velge hvilken tildelingsfil du vil bruke hvis du har flere filer. Controllmaster tar tildelingsfiler fra de fleste kilder, også Skifteplan. (Utstiller / stand nr: Dataväxt AB E03-02)
Dataväxt Controllmaster: Tildelingsfiler for kalking, såing og sprøyting overføres tradisjonelt fra en PC til traktorens GPS via en USB-minnepenn. Med Dataväxt Controllmaster er minnepennen erstattet med en skyløsning som sørger for automatisk nedlasting til traktoren. Med appen DataväxtMobil kan du via mobilen og blåtann velge hvilken tildelingsfil du vil bruke hvis du har flere filer. Controllmaster tar tildelingsfiler fra de fleste kilder, også Skifteplan. (Utstiller / stand nr: Dataväxt AB E03-02)
Kantklipperen Kuhn Spring-Longer kan brukes både foran og bak på traktoren. For enkel kantklipping med liten traktor monteres klipperen bak. Vil du doble kapasiteten monterer du en dobbelt-arm klipper bak og Spring-Longer foran. Alt du trenger å gjøre er å snu armen 180 grader. Arbeidsbredden er 160 centimeter og klipperen kan sideforskyves 58 cm.  (Utstiller / stand nr: Eikmaskin AS E01-08)
Kantklipperen Kuhn Spring-Longer kan brukes både foran og bak på traktoren. For enkel kantklipping med liten traktor monteres klipperen bak. Vil du doble kapasiteten monterer du en dobbelt-arm klipper bak og Spring-Longer foran. Alt du trenger å gjøre er å snu armen 180 grader. Arbeidsbredden er 160 centimeter og klipperen kan sideforskyves 58 cm. (Utstiller / stand nr: Eikmaskin AS E01-08)
Samleriva Fendt Former 14055 har fire rotorer, Isobus-betjening og automatisk breddejustering i sving for å unngå striper. Rotorene har automatisk og hastighetsavhengig høydejustering. Når framdriftshastigheten øker ved raking, bøyes tindene bakover og oppover på grunn av motstanden i graset. Den automatiske høydejusteringa tar hensyn til dette og senker riva når hastigheten øker, slik at arbeidshøyden holdes konstant.  (Utstiller / stand nr: Eikmaskin, E01-08)
Samleriva Fendt Former 14055 har fire rotorer, Isobus-betjening og automatisk breddejustering i sving for å unngå striper. Rotorene har automatisk og hastighetsavhengig høydejustering. Når framdriftshastigheten øker ved raking, bøyes tindene bakover og oppover på grunn av motstanden i graset. Den automatiske høydejusteringa tar hensyn til dette og senker riva når hastigheten øker, slik at arbeidshøyden holdes konstant. (Utstiller / stand nr: Eikmaskin, E01-08)
Valtra SmartGlass: Valtra er første traktorprodusent med head-up display. Displayet, som har fått navnet SmartGlass, består av en gjennomsiktig skjerm som er laminert til frontruta. Forsøk gjort på oppdrag av Valtra, viser at head-up displayet gjør relevant og viktig informasjon om traktor og redskap raskere tilgjengelig enn tradisjonelle løsninger. På veg gir SmartGlass økt sikkerhet fordi du får nødvendig informasjon uten å ta blikket vekk fra kjørebanen, mens du på jordet får bedre ergonomi fordi du slipper å lete etter informasjon på flere steder. (Utstiller / stand nr: Eikmaskin, E01-08)
Valtra SmartGlass: Valtra er første traktorprodusent med head-up display. Displayet, som har fått navnet SmartGlass, består av en gjennomsiktig skjerm som er laminert til frontruta. Forsøk gjort på oppdrag av Valtra, viser at head-up displayet gjør relevant og viktig informasjon om traktor og redskap raskere tilgjengelig enn tradisjonelle løsninger. På veg gir SmartGlass økt sikkerhet fordi du får nødvendig informasjon uten å ta blikket vekk fra kjørebanen, mens du på jordet får bedre ergonomi fordi du slipper å lete etter informasjon på flere steder. (Utstiller / stand nr: Eikmaskin, E01-08)
Warzee DE 255: Warzee har supplert sin utruller for rundballer med en nedfellbar akselerator som gjør at den også kan brukes til å strø halm. Maskina kan også kan brukes på mindre hjullastere. Warzee DE 255 kaster halmen i stedet for å blåse den, noe som gjør at halmen blir mer skånsomt og fint fordelt, noe som reduserer forbruket av halm og gir mindre støv. Når du skal laste, setter du ned utleggeren og rygger bak. Utleggeren bæres nemlig av et dobbelt spyd som er montert til redskapskoplinga. Ved spydet sitter også hydraulikkmotoren som driver utrulleren gjennom ei klokopling.  (Utstiller / stand nr: Elmaas AS D01-40)
Warzee DE 255: Warzee har supplert sin utruller for rundballer med en nedfellbar akselerator som gjør at den også kan brukes til å strø halm. Maskina kan også kan brukes på mindre hjullastere. Warzee DE 255 kaster halmen i stedet for å blåse den, noe som gjør at halmen blir mer skånsomt og fint fordelt, noe som reduserer forbruket av halm og gir mindre støv. Når du skal laste, setter du ned utleggeren og rygger bak. Utleggeren bæres nemlig av et dobbelt spyd som er montert til redskapskoplinga. Ved spydet sitter også hydraulikkmotoren som driver utrulleren gjennom ei klokopling. (Utstiller / stand nr: Elmaas AS D01-40)
Felleskjøpet utvider sin FK-skole til også å gjelde sluttbrukere. Første trinn omfatter korte instruksjonsvideoer på Felleskjøpets "Min Gård". Andre trinn er et e-læring grunnkurs hvor du blant annet kan studere en bestemt maskins spesifikasjoner, innstillinger og vedlikeholdsprogram. Tredje og siste trinn er videregående klasseromskurs. Her møtes brukere og produktspesialister for erfaringsutveksling og detaljert produktopplæring. Kursopplegget har til hensikt å sikre lik og grundig opplæring på avanserte maskiner og utstyr. (Utstiller / stand nr: Felleskjøpet Agri B01-15)
Felleskjøpet utvider sin FK-skole til også å gjelde sluttbrukere. Første trinn omfatter korte instruksjonsvideoer på Felleskjøpets "Min Gård". Andre trinn er et e-læring grunnkurs hvor du blant annet kan studere en bestemt maskins spesifikasjoner, innstillinger og vedlikeholdsprogram. Tredje og siste trinn er videregående klasseromskurs. Her møtes brukere og produktspesialister for erfaringsutveksling og detaljert produktopplæring. Kursopplegget har til hensikt å sikre lik og grundig opplæring på avanserte maskiner og utstyr. (Utstiller / stand nr: Felleskjøpet Agri B01-15)
Wellenbrock Getreidetechnik tilbyr automatisk omrørerskrue for korn i plansilo. Skruen er montert på en travers for å dekke hele arealet, og bevegelsesmønsteret og røretiden kan programmeres. Den helautomatisk omrøringen muliggjør økt tilførsel av varmluft og dermed høyere tørkekapasitet. Skruen har alternative diametre på 15, 20 eller 25 cm. (Utstiller / stand nr: Felleskjøpet Agri, B01-15)
Wellenbrock Getreidetechnik tilbyr automatisk omrørerskrue for korn i plansilo. Skruen er montert på en travers for å dekke hele arealet, og bevegelsesmønsteret og røretiden kan programmeres. Den helautomatisk omrøringen muliggjør økt tilførsel av varmluft og dermed høyere tørkekapasitet. Skruen har alternative diametre på 15, 20 eller 25 cm. (Utstiller / stand nr: Felleskjøpet Agri, B01-15)
Skraperoboten Discovery 120 Collector suger opp gjødsla fra tette gulv og tømmer den på ønsket sted. Det gir bedre renhold i fjøs med tette gulv, og økt fleksibilitet med tanke på utforming av spaltefrie fjøs. Gjødselroboten har sensorstyring og gjødselsuginga kan programmeres til å passe med den daglige rytmen i fjøset. En membran deler tanken, så roboten kan ta med seg vann for å spyle reint samtidig som den suger gjødsel. (Utstiller / stand nr: Fjøssystemer AS, A01-01)
Skraperoboten Discovery 120 Collector suger opp gjødsla fra tette gulv og tømmer den på ønsket sted. Det gir bedre renhold i fjøs med tette gulv, og økt fleksibilitet med tanke på utforming av spaltefrie fjøs. Gjødselroboten har sensorstyring og gjødselsuginga kan programmeres til å passe med den daglige rytmen i fjøset. En membran deler tanken, så roboten kan ta med seg vann for å spyle reint samtidig som den suger gjødsel. (Utstiller / stand nr: Fjøssystemer AS, A01-01)
Med firehjulsdrift og en skyvekraft på hele 1200 kilo er Mirobot 3.0 en sterkt og fleksibel gjødselskrape med inntil fem meters arbeidsbredde. Den takler både flytende gjødsel, tørt strø og halm. Styringa er trådløs og roboten trenger heller ikke ledeskinne. Mirobot 3.0 kan betjene flere skraperenner og tverrenner i samme fjøs og skrape i ulike bygg, samt skyve gjødsla til utendørs lager. Den trenger et sted å snu, plass å manøvrere på og overgang der det er flere skrapeareal. Farten er 4 meter i minuttet og kapasiteten 14 x 100 meter om dagen. (Utstiller / stand nr: Godkalven AS A01-25)
Med firehjulsdrift og en skyvekraft på hele 1200 kilo er Mirobot 3.0 en sterkt og fleksibel gjødselskrape med inntil fem meters arbeidsbredde. Den takler både flytende gjødsel, tørt strø og halm. Styringa er trådløs og roboten trenger heller ikke ledeskinne. Mirobot 3.0 kan betjene flere skraperenner og tverrenner i samme fjøs og skrape i ulike bygg, samt skyve gjødsla til utendørs lager. Den trenger et sted å snu, plass å manøvrere på og overgang der det er flere skrapeareal. Farten er 4 meter i minuttet og kapasiteten 14 x 100 meter om dagen. (Utstiller / stand nr: Godkalven AS A01-25)
Protech Rag and roll: Med rammestyring og åtte hydraulisk drevne hjul i stedet for belter bedres både framkommeligheten og kapasiteten betydelig når det skal settes opp gjerde i ulendt terreng. HT-gjerde sin nye maskin er en verdensnyhet. I tårnet på framvogna er det mekanisk spett, stolpebanker og fjellbor. På bakvogna er det oppbevaringsplass for stolper og nett. Maskinen opereres med fjernkontroll, og er utviklet av HT-gjerde i samarbeid med den engelske produsenten. (Utstiller / stand nr: HT-Gjerde AS A01-22)
Protech Rag and roll: Med rammestyring og åtte hydraulisk drevne hjul i stedet for belter bedres både framkommeligheten og kapasiteten betydelig når det skal settes opp gjerde i ulendt terreng. HT-gjerde sin nye maskin er en verdensnyhet. I tårnet på framvogna er det mekanisk spett, stolpebanker og fjellbor. På bakvogna er det oppbevaringsplass for stolper og nett. Maskinen opereres med fjernkontroll, og er utviklet av HT-gjerde i samarbeid med den engelske produsenten. (Utstiller / stand nr: HT-Gjerde AS A01-22)
Claas Crop Sensor  er en kombinert nitrogen- og biomassesensor som monteres foran på traktoren. Brukt som N-sensor kan du velge flere tilnærminger, med ulik grad av automatisert reaksjon: Gjødsle mer der avlinga ser bleik ut og mindre der veksten er best, eller motsatt. Med biomasseregistrering kan du få avlingskart for stående grøde, og også fortløpende regulere tildelinga av plantevernmidler eller vekstregulering. Crop Sensor kommuniserer over Isobus, og sjølve sensorene sitter på innfellbare armer. (Utstiller / stand nr: Norwegian Agro Machinery, D01-11)
Claas Crop Sensor er en kombinert nitrogen- og biomassesensor som monteres foran på traktoren. Brukt som N-sensor kan du velge flere tilnærminger, med ulik grad av automatisert reaksjon: Gjødsle mer der avlinga ser bleik ut og mindre der veksten er best, eller motsatt. Med biomasseregistrering kan du få avlingskart for stående grøde, og også fortløpende regulere tildelinga av plantevernmidler eller vekstregulering. Crop Sensor kommuniserer over Isobus, og sjølve sensorene sitter på innfellbare armer. (Utstiller / stand nr: Norwegian Agro Machinery, D01-11)
GEA FarmTechologies M6850: Verdens første sanntidsmåling av celletall for tidlig detektering av mastitt på individuelt kjertelnivå. M6850 fra GEA FarmTechologies overvåker melkens celletallklasse for hver kjertel under melkingen, mer nøyaktig enn det gjøres med tradisjonell konduktivitetsmåling. Målingen skjer fortløpende i melkestrømmen og krever ingen tilsetningsstoffer. Det gjør at behovet for vedlikehold er lavt og at driftskostnadene holdes nede. M6850 leveres på nye melkeroboter og kan ettermonteres på eksisterende GEA Monoboxer. (Utstiller / stand nr: Reime Landteknikk AS A01-21)
GEA FarmTechologies M6850: Verdens første sanntidsmåling av celletall for tidlig detektering av mastitt på individuelt kjertelnivå. M6850 fra GEA FarmTechologies overvåker melkens celletallklasse for hver kjertel under melkingen, mer nøyaktig enn det gjøres med tradisjonell konduktivitetsmåling. Målingen skjer fortløpende i melkestrømmen og krever ingen tilsetningsstoffer. Det gjør at behovet for vedlikehold er lavt og at driftskostnadene holdes nede. M6850 leveres på nye melkeroboter og kan ettermonteres på eksisterende GEA Monoboxer. (Utstiller / stand nr: Reime Landteknikk AS A01-21)
Tine Mobilassistent er en videreutvikling av Tines Kukontroll-applikasjon. Den gir deg bedre oversikt over arbeidsoppgavene og tilbyr en mer komplett databaseløsning enn konkurrerende løsninger. Med Tine mobilassistent kan du registrere hendelser direkte i appen mens du er i fjøset, og du har tilgang til informasjonen om eksempelvis inseminering, drektighetskontroll, kalvinger, avlstavle, levert melkemengde og melkekvalitet. (Utstiller / stand nr: Tine Rådgiving, D03-17)
Tine Mobilassistent er en videreutvikling av Tines Kukontroll-applikasjon. Den gir deg bedre oversikt over arbeidsoppgavene og tilbyr en mer komplett databaseløsning enn konkurrerende løsninger. Med Tine mobilassistent kan du registrere hendelser direkte i appen mens du er i fjøset, og du har tilgang til informasjonen om eksempelvis inseminering, drektighetskontroll, kalvinger, avlstavle, levert melkemengde og melkekvalitet. (Utstiller / stand nr: Tine Rådgiving, D03-17)
Underhaug 9100 SilaTrailer er ei selvlessende ballevogn av den enkle sorten. Inntil seks rundballer legges i rekker på jordet. Deretter senkes og rygges vogna inn, over og under ballene, før den og ballene løftes fra bakken. Både draget og hjula har hydraulisk løft. Hjula har også bremser. En hydraulisk bakluke sikrer at ballene ikke faller av under transport. Når ballene skal losses, senkes vogna og trekkes ut av rekka med baller. (Utstiller / stand nr: Underhaug B01-04)
Underhaug 9100 SilaTrailer er ei selvlessende ballevogn av den enkle sorten. Inntil seks rundballer legges i rekker på jordet. Deretter senkes og rygges vogna inn, over og under ballene, før den og ballene løftes fra bakken. Både draget og hjula har hydraulisk løft. Hjula har også bremser. En hydraulisk bakluke sikrer at ballene ikke faller av under transport. Når ballene skal losses, senkes vogna og trekkes ut av rekka med baller. (Utstiller / stand nr: Underhaug B01-04)
Mowi 1250 ND: Vreten Norge satser på Mowi tømmervogner, som nå kan leveres med navdrift. Vogna har eget hydraulikksystem som leverer 180 bar til kran og 300 bar til hjuldrift, noe som gir vesentlig større trekkraft. Et spesielt ventiloppsett sikrer differensialbremsfunksjon. Styringa av hjuldrifta henter hastighetssignaler fra traktorens elektronikk, for å synkronisere framdrifta på vogn og traktor. Navmotorene kan også bremse i lav fart. Hydraulikken har stor nok kapasitet til at traktoren kan rusle på tomgang mens du bruker krana. (Utstiller / stand nr: Vreten Norge AS C01-14)
Mowi 1250 ND: Vreten Norge satser på Mowi tømmervogner, som nå kan leveres med navdrift. Vogna har eget hydraulikksystem som leverer 180 bar til kran og 300 bar til hjuldrift, noe som gir vesentlig større trekkraft. Et spesielt ventiloppsett sikrer differensialbremsfunksjon. Styringa av hjuldrifta henter hastighetssignaler fra traktorens elektronikk, for å synkronisere framdrifta på vogn og traktor. Navmotorene kan også bremse i lav fart. Hydraulikken har stor nok kapasitet til at traktoren kan rusle på tomgang mens du bruker krana. (Utstiller / stand nr: Vreten Norge AS C01-14)
Med Palax Swing kan du tømme store vedsekker så skånsomt at du kan bruke sekkene om igjen. Vedsekken settes på pall som roteres ved hjelp av roterbare gafler. En sidevegg gir støtte for sekken når den roteres og tømmes mens en stropp holder bunnen av sekken fast i gaflene. (Utstiller / stand nr: Vreten Norge AS C01-14)
Med Palax Swing kan du tømme store vedsekker så skånsomt at du kan bruke sekkene om igjen. Vedsekken settes på pall som roteres ved hjelp av roterbare gafler. En sidevegg gir støtte for sekken når den roteres og tømmes mens en stropp holder bunnen av sekken fast i gaflene. (Utstiller / stand nr: Vreten Norge AS C01-14)
Stihl MS 500i er verdens første motorsag med direkte innsprøytning. Det betyr en lettere sag som er enklere i bruk, blant annet takket være automatisk justering av drivstoffblandingen. 6,2 kg egenvekt og 5 kW motor gir et vekt-effektforhold på 1,24 kg/kW, noe som er ca. 10 prosent lavere enn på sager med eksisterende teknologi. Kjedet akselererer fra 0 til 100 km/t på 0,25 sekunder. (Utstiller / stand nr: Andreas Stihl AS B01-02)
Stihl MS 500i er verdens første motorsag med direkte innsprøytning. Det betyr en lettere sag som er enklere i bruk, blant annet takket være automatisk justering av drivstoffblandingen. 6,2 kg egenvekt og 5 kW motor gir et vekt-effektforhold på 1,24 kg/kW, noe som er ca. 10 prosent lavere enn på sager med eksisterende teknologi. Kjedet akselererer fra 0 til 100 km/t på 0,25 sekunder. (Utstiller / stand nr: Andreas Stihl AS B01-02)

For å se alle ofisielle nyheter kan du klikke deg videre til Agroteknikk.no. Her kan du også se flere bilder og stemme på publikumsprisen.

Neste artikkel

Rekordstor interesse for Agroteknikk