Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hun blir ny fagsjef i Norske Felleskjøp

Astrid Een Thuen blir ny næringspolitisk fagsjef i Norske Felleskjøp

Astrid Een Thuen startet karrieren som trainee i AgriAnalyse, Norsk Landbrukssamvirke, Bondelaget og Norske Felleskjøp. Nå blir hun sjef. Foto: John Trygve Tollefsen

Nyheter om nye fagsjefer i Norske Felleskjøp har kommet som perler på en snor de siste årene. I slutten av 2017 flagget Ole Nikolai Skulberg ut, og ble ny direktør i Totalmarkedkjøtt og egg. Denne jobben overtok Per Christian Rålm i april 2018.

Nå skal laget styrkes ytterligere, med ytterligere en fagsjef for næringspolitikk.

Astrid Een Thuen kommer fra en stilling som prosjektleder i Agri Analyse AS. Her har hun blant annet arbeidet med temaer som melkeproduksjon, global/nasjonal kornproduksjon, grovfôr, klima og bærekraft. Før dette hadde Astrid en to-årig trainee-stilling i AgriAnalyse, Norsk Landbrukssamvirke, Bondelaget og Norske Felleskjøp.

Annonse

– Vi kjenner henne godt

Astrid Een Thuen har en master i internasjonale miljøstudier fra NMBU i 2013, og hun er i tillegg utdannet øko-agronom fra Sogn jord- og hagebruksskule i 2017

- Norske Felleskjøp har som ambisjon å være landets fremste kompetansemiljø innenfor korn- og kraftfôrpolitikk, og vi er derfor veldig godt fornøyd med å ha fått Astrid med på laget. Vi kjenner henne godt, vi har sett hva hun har levert, og vi kommer til å ha stor nytte av Astrids evner, kunnskaper og kontaktflate i tiden som kommer, sier adm.dir Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp, i en pressemelding.

Thuen tiltrer stillingen 1. juli.

Hvem som etterhvert skal overta stillingen til Lars Fredrik Stuve er fortsatt ikke klart.

Neste artikkel

Loggfører timer og dieselforbruk på hvert enkelt skifte