Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

De fleste fikk, få fikk maks

Langt de fleste av de bøndene som i fjor søkte om investeringstilskudd til landbruksbygg eller utvikling av tilleggsnæringer på gården fikk tilskudd, men ganske få fikk innvilget maksimalt tilskudd.

NYBYGG: Her leveres betong til det nye fjøset til Arteid Samdrift på Lillestrøm.
NYBYGG: Her leveres betong til det nye fjøset til Arteid Samdrift på Lillestrøm.

Også i fjor var de fleste husdyrprodusentene som mottok investeringstilskudd fra Innovasjon Norge melkeprodusenter

Av totalt 438 husdyrprodusenter som mottok investeringstilskudd var 270 melkeprodusenter (260 ku og 10 geit). Disse mottok til sammen 344,4 millioner kroner, eller 1.275.000 millioner kroner i snitt.

DET MAKSIMALE kronebeløpet man kunne motta i fjor var 2 millioner kroner, og støtten kunne ikke utgjøre mer enn 35 prosent av totalkostnaden for prosjektet.

Annonse

For 2023 er både maksbeløpet og andelen investeringstilskuddet kan utgjøre av totalkostnaden økt.

Også produsenter av storfekjøtt stakk av med en stor andel av investeringstilskuddene i 2022. 93 produsenter mottok til sammen 83,4 millioner kroner. Dette betyr at det gjennomsnittlige støttebeløpet var 900.000 kroner. Til sammenligning mottok kun 51 sauebønder, 13 svinebønder og 7 produsenter av slaktekylling investeringstilskudd.

Fordeling av alle IBU-midlene i 2022 (både tradisjonelle og tilleggsnæringer). Kilde: Innovasjon Norge
Fordeling av alle IBU-midlene i 2022 (både tradisjonelle og tilleggsnæringer). Kilde: Innovasjon Norge

INNOVASJON NORGE mottok totalt 1375 søknader om investeringstilskudd fra bønder i fjor. 714 av disse søknadene gjaldt investeringer i tradisjonell drift og 661 søknader gjaldt investeringer i tilleggsnæringer. Av de 1375 søknadene fikk 1287 et positivt vedtak, det vil si innvilget et tilskudd. Kun 88 søknader ble avslått.

- I praksis ble det innført søknadsstopp for tradisjonelt landbruk i de fylkene der midlene ble oppbrukt tidlig på året. Dette betyr at en del søknader ble trukket, siden det ikke var mer penger å fordele. Disse søknadene er ikke med i vår oversikt, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

Fordeling av IBU-midlene til tradisjonelt landbruk og antallet søknader i 2022. Kilde: Innovasjon Norge
Fordeling av IBU-midlene til tradisjonelt landbruk og antallet søknader i 2022. Kilde: Innovasjon Norge
Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Den Sorte Havre vinner Bedriftsutviklingsprisen