Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette er sjekklisten for DVP-besøk

Veterinærene som gjennomfører DVP-besøkene skal skrive en rapport der de gjennomgår 17 punkter. Her er temaene veterinærene skal vurdere.

Alle gårdbrukere som har mer enn ti storfe, må heretter ha DVP-besøk av veterinær minimum hver 16. måned. Har de ikke dette, eller retter de ikke opp avvik etter besøk i tide, vil det svi kraftig på pungen. Her er de 17 punktene veterinærene skal vurdere:

* Er dyra jevnt over tillitsfulle og oppsøkende?

* Kan alle dyra ligge bekvemt og samtidig?

* Er reisebevegelsen naturlig på de største dyra?

* Er alle dyr jevnt over reine?

* Har alle dyr jevnt over rett hold?

* Er det tilstrekkelig vanntilgang til alle dyr?

* Er alle dyra jevnt over haltfrie og har fått nødvendig klauvpleie?

Annonse

* Er alle dyr jevnt over fri for sår og hevelser?

* Er alle kalvene jevnt over fri for kliniske tegn på sykdom?

* Er det gode rutiner for utendørs mosjon?

* Er det gode rutiner for bruk av kutrener?

* Er det gode rutiner for håndtering av kalvende kyr og nyfødt kalv?

* Er det gode rutiner for håndtering av dyr som trenger spesiell oppfølging (syke og skadde dyr)?

* Er det gjort ekstra tiltak for å bedre dyrevelferden i besetningen?

* Er det identifisert andre forhold som påvirker dyrevelferden negativt?

* Er det funksjonell smittesluse for persontrafikk?

* Er det tilfredsstillende smittevern ved inn- og utlasting av dyr?

På linken under kan du lese Veileder for besøket i Dyrevelverdsprogrammet for storfe.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Tar sats og løftar seg til nytt nivå