Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dette svarer Mattilsynet

- Denne saken er mer omfattende enn at syv dyr i besetningen mangler eller mister øremerkene, sier avdelingssjef Astri Ham i Mattilsynets avdeling for Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres.

Ålesund 20200730. Mattilsynet logo.Foto: Paul Kleiven / NTB
Ålesund 20200730. Mattilsynet logo.Foto: Paul Kleiven / NTB

- Hvis avviket rundt sporbarheten i dette dyreholdet kun hadde dreid seg om manglende øremerker på et lite antall dyr, så ville våre vedtak ha gått ut på å få satt øremerker i ørene på de aktuelle dyrene. Avvikene på sporbarheten i dette dyreholdet, dreier seg om mer enn manglende øremerker.

- Etter en inspeksjon i 2021 sendte dere bekymringsmelding til barnevernet. Hva var grunnlaget for dette?

Annonse

- Her har jeg ingen kommentarer. Dette er taushetsbelagt informasjon.

- Knut Roar Aaberg sier han vil avvikle driften på gården for å slippe den psykiske belastningen det er å ha kontakt med Mattilsynet:

- Det er opp til den enkelte produsent å avgjøre om en drift skal avvikles. Det er synd at kontakten med oss oppleves som en psykisk belastning, men når Mattilsynet oppdager manglende merking og mangelfull dokumentasjon av sporbarheten i en besetning, har vi plikt til å følge opp med nødvendige virkemidler, svarer Astri Ham.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Sju dyr manglet øremerker, fikk forflytningsforbud på 100 storfe