Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan få høyere investeringstilskudd

Bønder som setter opp nye driftsbygninger kan i år få et investeringstilskudd på opptil 3,5 millioner kroner, og ytterligere 400.000 kroner hvis de bygger i tre.

INVESTERING: Bygger du et fjøs til 8.750.000 kroner kan du hvis du mottar maksinalt kronebeløp, få et investeringstilskudd på 3,5 millioner kroner. Bygger du i tre kan du i tillegg få et tretilskudd på 400.000 kroner.
INVESTERING: Bygger du et fjøs til 8.750.000 kroner kan du hvis du mottar maksinalt kronebeløp, få et investeringstilskudd på 3,5 millioner kroner. Bygger du i tre kan du i tillegg få et tretilskudd på 400.000 kroner.

Fra nyttår økte maksstøtten til investeringer i landbruket fra 35 til 40 prosent av totalkostnaden, og maksimalt kronebeløp fra 2 til 3,5 millioner kroner. I tillegg fortsetter det ekstra tretilskuddet på 400.000 kroner.

ØKNINGENE i BYGGEKOSTNADENE har ikke skremt bøndene fra å investere i nye landbruksbygg.

- Noen av våre regionkontorer melder at bøndene er blitt mer avventende, andre ikke. Vi vil følge med på dette utover vinteren, sier spesialrådgiver Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

- Har ikke de kraftige kostnadsøkningene gjort mange byggeprosjekter ulønnsomme?

- Det er viktig at alle bruk regner seg fram til hvor mye de kan investere, og dette gjelder ikke minst de små og mellomstore bruka som skal bygge om til løsdrift.

Bruvoll forteller at Innovasjon Norge i fjor fordelte så godt som hele potten på 879,5 millioner kroner til investering og bedriftsutvikling i landbruket.

RAMMEN FOR DENNE ORDNINGEN er økt med 271 millioner til 1150,5 millioner kroner for 2023.

Annonse

- Med så stor økning i rammene er det naturlig å regne med at det også kommer flere søknader.

RESPONS: - Noen av våre regionkontorer melder at bøndene er blitt mer avventende, andre ikke, sier Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.
RESPONS: - Noen av våre regionkontorer melder at bøndene er blitt mer avventende, andre ikke, sier Kjell Bruvoll i Innovasjon Norge.

- Når regner dere med at potten for årets investeringstilskudd vil være oppbrukt?

- Her vil det være fylkesvise forskjeller. I fjor ble ikke midlene brukt opp i alle fylker, for eksempel ble det i 2022 overført midler fra Troms og Finnmark til Vestfold, Telemark og Rogaland, forteller Bruvoll.

NOEN PRODUKSJONER vil normalt være prioriterte når Innovasjon Norge skal fordele investeringsmidlene.

– Det ligger noen føringer i jordbruksavtalen, men det er de regionale partnerskapene som fastsetter de endelige prioriteringene. Gjennomgående vil nok løsdriftskravet og investeringer i dyrevelferd, være prioriterte innen husdyr. I tillegg er korntørker og frukt og grønt, prioriterte i fylker med disse produksjonene. Nyetablering og utvidelse innen konsumegg vil ikke bli prioritert, på grunn av overproduksjon.

– Innen melk var gjennomsnittelig støtte i fjor per prosjekt 1,3 millioner kroner og for storfekjøtt 900.000 kroner. Vil dere instruere regionkontorene deres om at de i 2023 bør gi høyere tilskudd til færre prosjekter?

– Det kan være et dilemma. Signalet er å sikre tilfredsstillende lønnsomhet i prosjektene. Øket tilskuddsutmåling følger av at «taket» er hevet, samt at tilskuddsgrunnlaget kan ha økt, svarer Bruvoll

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Den Sorte Havre vinner Bedriftsutviklingsprisen