Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kan håndtere afrikansk svinepest

Det oppdages stadig nye tilfeller av afrikansk svinepest i flere land i Europa. – Dette er en alvorlig trussel mot norsk landbruk, sier Steinar Westerberg, direktør i Mattilsynet region Midt. De gjennomførte i forrige uke en stor feltøvelse.

ØVELSE: Folk fra Mattilsynet, Sivilforsvaret, Bondelaget, NLR, Nortura og Mære landbruksskole deltok på feltøvelsen på Mære. Foto: Mattilsynet
ØVELSE: Folk fra Mattilsynet, Sivilforsvaret, Bondelaget, NLR, Nortura og Mære landbruksskole deltok på feltøvelsen på Mære. Foto: Mattilsynet

Øvelsen var på Mære landbruksskole, gikk over to dager og involverte mer enn 150 personer. I tillegg til inspektører fra Mattilsynet deltok også folk fra Sivilforsvaret, Bondelaget, NLR, Nortura og Mære landbruksskole på feltøvelsen.

UNDER ØVELSEN ble det satt opp sperrebånd og skilt på området, og Sivilforsvaret og Industrivernet ved Nortura holdt vakt på avtalte posisjoner.

– Slaktegrisfjøset er i utgangspunktet gjerdet inn, men det var vakthold også ved porter og i forhold til trafikk. Vi avlivet ikke svin denne gangen, men vi gikk grundig inn på hvordan dette må gjøres, med tanke på smitte og dyrevelferd. Vi så også på mannskapsbehov, hvordan vi rigger oss i fjøset og teknisk utstyr. Vi gikk gjennom type prøver, utførelse, forsendelse og utslusing av prøver fra hygienesonen med deltakerne på øvelsen, forteller beredskapskoordinator Elisabeth Schei-Berg, som ledet øvelsen.

Annonse

DE SISTE ÅRENE har flere land i Europa hatt tilfeller av afrikansk svinepest, blant annet Polen, Tyskland, Italia, Romania og de baltiske landene.

SAMARBEID: – Får vi et utbrudd, er det viktig at vi er godt drillet i håndteringa. Dette er ikke en sykdom Mattilsynet kan bekjempe på egen hånd, sier Steinar Westerberg i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet
SAMARBEID: – Får vi et utbrudd, er det viktig at vi er godt drillet i håndteringa. Dette er ikke en sykdom Mattilsynet kan bekjempe på egen hånd, sier Steinar Westerberg i Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

– Et utbrudd i et kommersielt svinehold, vil gi store samfunnsmessige konsekvenser. Å bekjempe sykdommen vil være svært ressurskrevende, men får vi et utbrudd, er det viktig at vi er godt drillet i håndteringa. Dette er ikke en sykdom Mattilsynet kan bekjempe på egen hånd. Vi vil være helt avhengige av å jobbe tett og godt sammen med alle aktørene som var med på denne øvelsen, sier Steinar Westerberg.

Han forteller at hvis det skulle påvises afrikansk svinepest i Norge, vil Mattilsynet sette i verk strenge tiltak, for å hindre at sykdommen sprer seg videre. For eksempel vil alle svin i det aktuelle dyreholdet måtte slaktes. Det vil også bli opprettet soner rundt gården, som vil gi store restriksjoner på ferdsel og forflytting for både folk og dyr.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken